Zgłoszenia na Antykonferencję
Miasto Poznań, Stowarzyszenie Instytut Zachodni oraz Instytut Inspiracji serdecznie zapraszają dnia 11 grudnia 2018 r. do udziału w Antykonferencji pt.: ”Znamy się tylko z widzenia? Miejskie podwórko – moja sprawa”. Po zakończonym spotkaniu zapraszamy na mini afterparty.

Miejsce: Urząd Miasta Poznania Plac Kolegiacki 17, w godzinach 16:30 - 20:00.

Dlaczego Antykonferencja? Istotą tej metody jest stworzenie przestrzeni gwarantującej rozwój i wymianę konstruktywnych pomysłów. W trakcie spotkania prowadzony będzie także Graphic Recording – czyli graficzny zapis głównych tematów i omawianych wątków. Wszystkie tematy zostaną udokumentowane i upublicznione do dalszego wykorzystania. Chcemy, żeby wnioski z Antykonferencji służyły do podejmowania i rozwijania ciekawych idei na terenie Poznania.

Email address *
Imię i nazwisko *
Your answer
Podmiot/ jednostka/ organizacja *
Your answer
Numer telefonu kontaktowego *
Your answer
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA SZKOLENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z uczestnictwem w działaniach wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Instytut Inspiracji (Wrocław, ul. Wojanowska 6, 54-058).
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub drogą e-mailową pod adresem: damian.dec@gmail.com.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadania pn. Organizacji Tygodnia z Centrum inicjatyw Lokalnych w szczególności w celach sprawozdawczych z realizacji zadania.
3. Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, nie krócej jednak niż wymagają tego przepisy prawa.
4. Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom i pracownikom współpracującym z Administratorem w zakresie realizacji zadania w szczególności Urzędowi Miasta Poznania i instytucjom państwowym oraz urzędom upoważnionym z mocy prawa do ich otrzymania.
5. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom i nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadania, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w szkoleniu.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia ewentualnej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Z praw wskazanych powyżej w pkt. 7 i 8 można skorzystać poprzez:
· kontakt e-mailowy pod adresem: damian.dec@gmail.com
· kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na podany wyżej adres Administratora.
9. Państwa dane osobowe nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Wyrażam zgodę *
UDZIAŁ W WYDARZENIACH JEST BEZPŁATNY.
Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Stowarzyszenie Instytut Zachodni. Report Abuse - Terms of Service