კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის კითხვარი
1. ხართ თუ არა დასაქმებული (თვითდასაქმებული) ამჟამად?
2. რამდენი ხანია რაც მუშაობთ?
3. ხართ თუ არა დასაქმებული პროფილით, კვალიფიკაციის შესაბამისად?
4. რომელ სექტორში ხართ დასაქმებული ამჟამად?
5. რომელ სფეროში მუშაობთ ამჟამად?
6. თქვენი სამუშაო გრაფიკი:
7. რა თანამდეობაზე მუშაობთ?
8. თქვენი ამჟამინდელი დასაქმების სახე :
9. რა დრო დაგჭრდათ თქვენი სამსახურის მოსაძებნად?
10. რა საშუალებით მოიპოვეთ ინფორმაცია თქვენი დასაქმებისათვის?
11. რამდენად შეესაბამება თქვენი ხელფასი თქვენს კვალიფიკაციას და შესრულებულ სამუშაოს?
12. სასაწავლო უნივერსიტეტის საგანმანთლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული კომპეტენციებიდან ყველაზე მეტად რა გამოგადგათ სამსახურში:
13. სასწავლო უნივერსიტეტში მიღებული კვალიფიკაციებიდან/კომპეტენციებიდან რომელი მათგანი იყო შეხვედრების დროს დამსაქმებლისგან მოთხოვილი ყველაზე ხშირად? დაასახელეთ მინიმუმ 3 საკვალიფიკაციო მოთხოვნა:
14. ყოფილა თუ არა დამსაქმებლისგან დასმული ისეთი საკვალიფიკაციო/ სპეციალურიცოდნის მოთხოვნა, რაც სასწავლო უნივერსიტეტში სწავლისას არ მიგიღიათ?
15. დაასახელეთ ისეთი კომპეტენცია, რომელიც ვერ გამოგიმუშავდათ სასაწავლო უნივერსიტეტში სწავლისას?
16. კმაყოფილი ხართ თუ არა იმ პირობებით, რასაც დამსაქმებელი გთავაზობთ?
17. რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს კურსდამთავრებული, რომ გაუადვილდეს დასაქმება?
18. რამ განაპირობა თქვენი დაუსაქმებლობას?
თქვენი მონაცემები:
რომელი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა დაასრულეთ და რომელი საფეხური გაიარეთ?
გააგრძელეთ თუ არა სწავლა ?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service