Formularz zgłoszenia na spotkanie informacyjno-promocyjne. Program FIO-Małopolska Lokalnie Południe. Edycja 2018.
UWAGA! Jedna organizacja może zgłosić max. 2 osoby. Każda osoba uzupełnia osobno swój formularz. W przypadku zgłoszenia się na dane spotkanie dużej liczby osób, Operator poinformuje mailowo daną grupę/organizację, o tym, aby w danym spotkaniu wzięła udział mniejsza liczba jej reprezentantów.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o:
- podanie w formularzu właściwych adresów mailowych
- regularne odbieranie poczty elektronicznej

Imię i nazwisko *
Your answer
Nazwa organizacji/grupy nieformalnej *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Miejsce uczestnictwa w spotkaniu *
Zgodnie z art. 13 st. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższymi informacjami: 1. Administratorem moich danych osobowych jest Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia, 34-205 Stryszawa 262 G, reprezentowany przez Prezesa. 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się po adresem poczty elektronicznej: biuro@zielonalinia.org.pl, telefonicznie: 33 874 25 25, lub pisemnie na adres siedziby administratora. 3. Moje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Programu grantowego FIO-Małopolska Lokalnie Południe na podstawie art.6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Moje dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.5. Moje dane osobowe będą przetwarzane do 31 grudnia 2018 r. lub do czasu odwołania zgody.6. Mam prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.7. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie moich danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji zadania, a konsekwencją niepodania danych będzie zaprzestanie informowania mnie o realizowanym programie grantowym FIO-Małopolska Lokalnie Południe. 9. Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms