Dotazníkové šetření občanů Staré vsi nad Ondřejnicí, Sport a sportovní koncepce obce
Dobrý den,

Jelikož nám snad všem, kteří žijeme v obci Stará Ves nad Ondřejnicí záleží na možnostech a kvalitě sportovních podmínek, není lepšího soudce pro hodnocení těchto podmínek vytvořené obcí než obyvatel. V rámci zpracování sportovní koncepce obce Stará Ves nad Ondřejnicí se obracíme právě na Vás s žádostí o odpovědi na naše položené otázky. Vaše odpovědi budou vyhodnoceny a na podkladě těchto odpovědí dále vytvořena navrhovaná část pro rozvoj sportovní koncepce v obci. E-formulář najdete na webových stránkách www.paradiseschool.cz, jež jsou provozovány zpracovávající osobou Bc. Adamem Kolkem.

Děkujeme Vám, za Váš čas a pomoc

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce


Obecné informace

V tomto dotazníkovém šetření jsou výzkumným souborem občané obce Stará Ves nad Ondřejnicí, jež budou dotazování v pětigenerační struktuře. První generaci budou tvořit děti ZŠ 7–15 let, druhou dospívající 16–21 let, třetí dospělí 21–45 let, čtvrtou skupinu tvoří lidé od 45–64 let a poslední dotazovanou skupinou bude skupina nad 64let.

V rámci kvantitativního výzkumu byly použity plně strukturované a polostrukturované dotazníky s počtem 26 otázek, které jsou uzavřené, polootevřené i otevřené. U dotazníku bylo zvoleno celkem 5 tematických okruhů, přičemž každý z výše uvedených okruhů má mezi 4-6 otázkami. Okruhy se skládají

a, osobní údaje, vztah jedince k pohybu a sportu
b, množství a struktura volného času jedince
c, subjektivní hodnocení úrovně a návštěvnosti veřejných sportovišť obce Staré Vsi nad Ondřejnicí, hodnocení úrovně zapsaných spolků obce.
d, úroveň propagace tělovýchovy a sportu v obci
e, požadavky a očekávání v oblasti podmínek pro pohybovou rekreaci, tělovýchovu a sport od veřejné správy obce

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service