แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจการใช้สื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ฐานข้อมูล E-book Collection
ประจำปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โปรดระบุ ชื่อ-สกุล ของผู้ทำแบบทดสอบ (พร้อมคำนำหน้า เช่น นาย นางสาว)
Your answer
โปรดระบุ รหัสนักศึกษา
Your answer
1. เราสามารถงาน E-book Collection ได้จาดอุปกรณ์ใดได้บ้าง
1 point
2. ฐานข้อมูลนี้เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใด
1 point
3. จุดเด่นของการใช้งาน E-book คือ
1 point
4. หากต้องการไล่เรียงดูหนังสือตามหมวด ต้องใช้เครื่องมือสืบค้นใด
1 point
ภาพที่ 1 ผลการสืบค้นฐานข้อมูล E-book Collection
5. จากภาพที่ 1 ผลการสืบค้นใช้หัวเรื่องย่อยใดในการคัดกรอง
1 point
6. จากภาพที่ 1 แสดงว่าผู้ใช้ ยืมหนังสือไว้อ่านแล้วอย่างน้อย กี่รายชื่อ
1 point
7. จากภาพที่ 1 เอกสารลำดับที่ 2 ตีพิมพ์ในปีใด
1 point
ภาพที่ 2 รายละเอียดบรรณานุกรมของบทความในฐาน E-book Collection
8. จากภาพที่ 2 หากต้องการส่งออกรายการบรรณานุกรมไปยังโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมอื่นๆ จะต้องใช้เครื่งมือใด
1 point
ภาพที่ 3 รายละเอียดการใช้งานเอกสารฉบับเต็มในฐาน E-book Collection
9. จากภาพที่ 3 ข้อจำกัดในการบันทึกไฟล์ PDF สามารถทำได้ไม่เกินกี่หน้า/วัน
1 point
10. จากภาพที่ 3 จุดเด่นในการใช้งาน E-book อีกอย่างคือ
1 point
^_^ ขอขอบคุณที่กรุณาเสียสละเวลาในการทำแบบทดสอบ ^_^
ขอบคุณครับ/คะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms