משוב 2017

הורה יקר - בשאלון זה הינך מתבקש/ת לחוות דעתך על נושאים שונים בקייטנת האוניברסיטה.
מועדון הספורט עושה ככל שביכולתו על מנת שנוכל לשפר ולייעל את השירות שאנו נותנים לכם ולילדכם ברישום לקייטנה , במהלך הקייטנה ובמשך כל השנה.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  מהי מידת שביעת רצונך ממערכת הרישום ?
  באיזו מידה המענה ברישום לקייטנה היה יעיל ומהיר ? 
  מידת שביעת רצונך מיחסי האנוש שהופגנו בהליך הרישום?
  Please enter one response per row
  מהי שביעות רצונך הכוללת מההיסעים ?
  מידת שביעות רצונך מאיכות הרכבים ?
  מהי מידת שביעות רצונך מתפקוד אחראי/ת ההסעה?
  מידת שביעות רצונך מנקודות האיסוף והפיזור, ולוח הזמנים ?
  Please enter one response per row
  מהי מידת שביעות רצונך מהמזון בקייטנה ?
  מהי ערכתך לגבי ארוחת העשר בקייטנה ?
  מהי הערכתך לגבי ארוחת הצהריים בקייטנה ?
  מהי הערכתך לגבי הארוחה השלישית בקייטנה ? 
  Please enter one response per row
  מהי מידת שביעות רצונך מתפקוד המדריך/ה ?
  באיזו מידה הייתה ההדרכה מהנה ומגוונת ?
  באיזו מידה הקפיד המדריך בנושאי משמעת ובטיחות ?
  באיזו מידה היה המדריך קשוב וער לצורכי הילדים ? 
  Please enter one response per row
  מהי מידת שביעות רצונך מתפקוד הרכזים וההנהלה ?
  באיזו מידה הייתה מערבותם חשובה ?
  באיזו מידה היו הרכזים והמנהלים קשובים לפניות הורים וילדים ?
  Please enter one response per row
  מהי מידת שביעות רצונך מתפקוד מדריך החוג המקצועי ?
  באיזו מידה החוג היה מעניין ואטרקטיבי ?
  באיזו מידה החוג התאים לדרישות הילדים ?
  Please enter one response per row
  This is a required question