Тести для вчителів біології, природознавства, екології, основ здоров’я
Тести
ПІБ *
1. Видозміни пагонів: *
2. Тюльпан є представником родини: *
3. До родини Бобові відносять: *
4. Ціанобактерії відрізняються від інших бактерій: *
5. Назвіть частину квітки, яка має стеблове походження: *
6. Пижмо є представником родини: *
7. До родини Лілійні відносять: *
8. Вірним є твердження: *
9. Вірним є твердження: *
10. Органела, на якій здійснюється синтез поліпептидного ланцюга називаються: *
11. Основна відмінність прокаріот від еукаріот: *
12. Транспорт речовин через мембрани без участі білків-переносників і без витрати енергії здійснюється шляхом: *
13. Головна речовина, яка є джерелом енергії в клітині, – це: *
14. Напівавтономні органоїди, які містять власну ДНК, всі типи РНК, рибосоми і здатні синтезувати деякі білки, – це: *
15. В яких структурних компонентах мітохондрії здійснюється процес фосфорилювання АДФ? *
16. Які структурні елементи клітини з перелічених нижче беруть активну участь у виконанні внутріклітинного транспорту? *
17. Визначте значення ядра в життєдіяльності клітини: *
18. Яку назву має процес синтезу АТФ, який відбувається узгоджено з реакціями окислення за участю системи дихальних ферментів мітохондрій? *
19. За допомогою мiкроманiпулятора з клiтини вилучили комплекс Гольджi. Як це позначиться на подальшiй життєдiяльностi клiтини? *
20. Ядро складається з: *
21. В якій органелі відбувається новоутворення мембранних структур клітини? *
22. Наука про походження, причини, рушійні сили, механізми та загальні закономірності історичного розвитку органічного світу: *
23. Недорозвинуті органи або їх частини, які в процесі еволюції втратили колишнє основне значення: *
24. Розходження в процесі еволюції окремих ознак організмів всередині виду (на рівні мікро- еволюції) та їх подальше поглиблення і диференціація на рівні надвидових систематичних груп у зв’язку з опануванням різноманітних умов навколишнього середовища: *
25. Хвіст, густий волосяний покрив тіла, кілька пар сосків у людини – це: *
26. Людині з ІІ групою крові можна переливати кров: *
27. Підшлункова залоза виробляє: *
28. Вірним є твердження: *
29. Зсідання крові забезпечують: *
30. У ліве передсердя впадає: *
31. До м’язів верхньої кінцівки належить: *
32. Вірним є твердження: *
33. Солодкий смак краще сприймається: *
34. Грип викликають: *
35. Вкажіть сполуки, під час розщеплення яких виділяється найбільше енергії: *
36. Лабораторна робота з біології – це *
37. Оцінювання навчальних досягнень учнів – це: *
38. Як називається розділ зоології, що вивчає павукоподібних? *
39. Два передсердя і шлуночок без перегородки мають: *
40. Тип Членистоногі Arthropoda належить до надтипу: *
41. Царство Справжні тварини Holozoa належить до субдомену: *
42. Який тип не належить до підрозділу вториннороті: *
43. За кладичною класифікацією Шестиногі Hexapoda входять до клади: *
44. Тип Інфузорії належить до царства: *
45.До видів адвентивних рослин належать: *
46. Термін „урбанофлора” (за Р. Бурдою) означає: *
47. Що таке рудеральні екотопи: *
48. Кенофіти – це група адвентивних рослин, що потрапила в інші регіони: *
49. Функція фікобіонта лишайника: *
50. Представниками ціанобактерій є: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.