Kandidatur till förtroendeposter för 2019
SVENSKA
-----
Valet är över men det finns fortfarande poster kvar att söka och därför har FuM valt att förlänga valperioden över jullovet för de förtroendeposter som inte fylldes under första eller andra valomgången.

Fullmäktige beslutade 2015 att påbörja projektet "Framtidens Kårhus" som syftar till att totalrenovera kårhuset med hjälp av donerade medel. Arbetet med att planera hur själva huset skall se ut är nu färdigt och man går under 2019 in i en mer aktiv fas med mycket fokus på insamling av donationer och på planering av hur MFs verksamhet skall fungera under renoveringen och efteråt. Arbetet med detta projekt kommer genomsyra Medicinska Föreningen under 2019 och det kommer sannolikt påverka alla förtroendevalda på ett eller annat sätt, det är projektledningens och MFs förhoppning att du som söker förtroendeposter i kårens organ också skall finna projektet intressant och göra vad du kan för att stötta det!

Nedan kan du kandidera till olika posterna. Notera att du inte kan kandidera till flera poster i samma formulär, utan att om du vill kandidera till flera poster måste fylla i formuläret en gång per vald position.

OBSERVERA: Vissa poster har delegerats till MFs styrelse, vilket innebär att FuM inte kommer att välja dessa poster men du kan fortfarande kandidera via detta formulär då din information kommer att vidarebefordras till MFs styrelse.

------

ENGLISH:

The elections are over but there are still some positions free, therefore FuM has decided to extend the election period over the Christmas break for the positions that did not get any applicants for the first and second election rounds.

In 2015 the Union Council decided to initiate the project "union house of the future", the purpose of which is to renovate the entire union building using donated funds. The planning phase is now over and during 2019 a more active phase will be initiated, focusing on gathering donations and planning how MF will operate during the renovation and after it is finished. The project will be one of MFs main focuses during 2019 and it will likely affect all elected to positions within the union. Both the project managers and MF hopes that you who apply to positions within MF will find the project interesting and will do what you can to support it!

Below you can apply for the different positions. Note that you can not apply for multiple positions in the same form, but if you wish to apply for multiple positions, you must fill out the form once per position.

NOTE: Some positions were delegated to the Board of MF, this means that FuM will not elect these positions, but you can still apply via this form and your information will be forwarded to the MF board.

Förnamn och efternamn/Name and Surname: *
Your answer
Mejladress/email: *
Your answer
Post du vill kandidera till / Position you wish to apply for: *
Beskriv vad som motiverar dig att söka den post du valt ovan/ Describe your motivation for your candidacy for the chosen position. *
Your answer
Beskriv eventuella meriter/erfarenhet du har som kan tänkas vara relevant för din kandidatur / State any merits/experience you have that you believe is relevant for your candidacy
Your answer
Vilken sektion tillhör du?/ Which section are you from?
Vilken typ av student är du? / What type of student are you? *
Om du blir vald, lovar du att fullfölja dina plikter enligt beskrivning av arbetsuppgifterna för posten samt agera i enlighet med MF:s värdegrund? / If you are elected, do you promise to fulfill your duties as described by the details for the post and act in accordance with MF's values? *
Genom att svara ja på denna fråga så tillåter du MF att spara din information i enlighet med GDPR / By answering yes to this question you agree to let MF save your information in accordance to GDPR. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service