სივრცეების დაჯავშნის შესავსები ფორმა
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. ღონისძიების სახელწოდება *
2. ღონისძიების  მოკლე აღწერა *
3. ორგანიზატორი ორგანიზაცია ან/და ფიზიკური პირი *
4. ორგანიზაციის მისია და მიზნები *
5. ღონისძიების მიზანი *
6. მონაწილეების რაოდენობა *
7. ღონისძიების დაწყების და დასრულების დრო *
8. აქტივობების დეტალური განრიგი შესაბამისი დროის მითითებით    *
9. ღონისძიების ჩატარებისთვის ბიბლიოთეკის მხრიდან საჭირო  მხარდაჭერა (მაგ. პროექტორი, ინტერნეტი, სკამი, მაგიდა ა.შ.)  *
10. ღონისძიების თანაორგანიზატორები *
11. ღონისძიების სპონსორები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში *
12. არის დახურული ღონისძიება, თუ დასწრება თავისუფალია *
13. დამსწრეთა სავარაუდო რაოდენობა *
14. გეგმავთ თუ არა ღონისძიების მედია გაშუქებას *
15. ბიბლიოთეკის რომელი სივრცე გჭირდებათ ღონისძიებისთვის *
16. ორგანიზატორის საკონტაქტო ინფორმაცია:ტელეფონი,ელექტრონული ფოსტა,მისამართი,მკითხველის სარეგისტრაციო ნომერი,ხელმოწერა *

თსუ ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის დარბაზის დაჯავშნის პირობები:

1. ღონისძიების თსუ ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში ჩატარების მსურველი ორგანიზატორი პირი / ორგანიზაცია (შემდგომში ორგანიზატორი) ვალდებულია, დარბაზის / სივრცის დასაჯავშნად განცხადებით მიმართოს ბიბლიოთეკას სამუშაო საათებში (ორშაბათი - პარასკევი, 10:00 – 18:00) ღონისძიების ჩატარებამდე მინიმუმ, 5 სამუშაო დღით ადრე.

2. ღონისძიების თსუ ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში ჩატარების შემთხვევაში, ორგანიზატორი ვალდებულია, ღონისძიების აფიშებსა და სხვა საინფორმაციო მასალებში თსუ ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა დაასახელოს, როგორც თავისი პარტნიორი ორგანიზაცია.  თსუ ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ლოგო განათავსოს აფიშაზე დაბლა, მარჯვენა კუთხეში.

3.  ღონისძიების ორგანიზატორი ვალდებულია დაიცვას ღონისძიებისთვის გამოყოფილი დროის ხანგრძლივობა და არ გადააჭარბოს ღონისძიებისთვის განკუთვნილ დროს.

4.  ღონისძიების თსუ ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში ჩასატარებლად ორგანიზატორი ვალდებულია, იყოს ბიბლიოთეკის მკითხველი და ჰქონდეს ბიბლიოთეკის სარეგისტრაციო კოდი.

5.  ღონისძიების ორგანიზატორი იღებს ვალდებულებას ღონისძიების ჩატარების პერიოდში ორგანიზატორებმა და სტუმრებმა დაიცვან ეთიკის წესები და თავიდან აირიდონ ბიბლიოთეკის რესურსების დაზიანება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ღონისძიების ორგანიზატორს ეკისრება მიყენებული ზარალის ანაზღაურების ვალდებულება.

6.  თსუ ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა იტოვებს უფლებას ვიდეოკამერით ჩაიწეროს ღონისძიება და მასალები განათავსოს თავის ელექტრონულ საინფორმაციო საშუალებებში და/ან გამოიყენოს პრ აქტივობებში.

 

*
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of National Scientific Library. Report Abuse