Tograí faoi choinne Bille na Gaeilge/Proposals for an Irish Language Act

    A Chairde, Tá an phroiséas comhairliúchán ar Bhille na Gaeilge thart. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le hachan duine a ghlac páirt. Mas maith leat a bheith páirteach san fheachtas ar son cearta teanga, déanaigí teagmháil le Conradh na Gaeilge ar na sonraí thíos. The consultation process on the Irish Language Bill has ended. We would like to express our appreciation to everyone who participated. If you would like to be involved in the campaign for language rights, please contact Conradh na Gaeilge on the details below. Twitter: @CnaG Facebook: Conradh na Gaeilge (https://goo.gl/yeLaqo) Ríomhphoist: eolas@cnag.ie