Kulturne ekosistemske storitve (KES)- Pilotski vprašalnik
Pridobljene informacije bodo uporabljene v smislu podpore boljšemu razumevanju večkratnih družbenih in okoljskih koristi, ki jih lahko omogočijo lastniki in upravniki zemljišč ter vsi, ki se ukvarjajo z vodenjem določenih rekreativnih dejavnosti.

Organizacije, kot so European Landowners Organisation (ELO), Copa-Cogeca, Confederation of European Forest Owners (CEPF), European Federation for Hunting and Conservation (FACE), International Council for Game and Wildlife Conservation (CIC) in European Historic Houses Association (EHHA), se trenutno (na ravni EU) trudijo ugotoviti, kaj vse lahko lastniki zemljišč in upravljalci območij storijo v kontekstu (vse večjega) zagotavljanja kulturnih ekosistemskih storitev (KES).

Pri tem gre za nematerialne koristi, kot na primer pozitivne estetske ali rekreativne izkušnje.

Ta vprašalnik je namenjen posameznikom, ki ob upravljanju s svojimi zasebnimi zemljišči ali drugimi območji delujejo tudi na področjih izvajanja kulturnih ekosistemskih storitev.

DeI 1: Omogočanje izvajanja kulturnih ekosistemskih storitev (KES)
1. Opišite tipe habitatov / lastnosti v zvezi z območji, s katerimi upravljate (označite ustrezne tipe)
Drugo (opišite)
Your answer
2. Katere izmed naslednjih dejavnosti se trenutno dogajajo na območjih, s katerimi upravljate?
Drugo (navedite)
Your answer
3. Katere izmed naštetih dejavnosti bi lahko potekale na območjih, s katerimi upravljate?
Drugo (navedite)
Your answer
4. Kakšno je stanje glede infrastructure in dostopnosti do vaših zemljišč /območij ?
Drugo (navedite):
Your answer
Del II. Upravljanje kulturnih ekosistemskih storitev (KES)
5. Do kakšne mere so KES vključene v dolgoročno načrtovanje v zvezi z zemljišči /območji, s katerimi upravljate? *
Če ste označili znatno / v manjši meri, potem, prosim, opišite, katere KES so najpomembnejše za vaša zemljišča / območja?
Your answer
6. Ali katerakoli dejavnost predstavlja oviro / izziv funkcioniranju zemljišč / območij, s katerimi upravljate? (npr. dostop do zemljišča, veliko število obiskovalcev, neustrezne možnosti parkiranja, odpadki, omejitve v zvezi z upravljanji zemljišč / območij itn.) *
Če je vaš odgovor pritrdilen, lahko še kaj dopišete v smislu dodatnih informacij.
Your answer
7. S kakšno vrsto aktivnosti krepite vlogo KES na vaših zemljiščih / območjih?
Drugo (označite)
Your answer
Del III. Financiranje
8. Ali vam na zemljiščih / območjih, s katerimi upravljate, KES prinašajo kakšne finančne ugodnosti (npr. vstopnine, podpore)? *
Če je odgovor pritrdilen, opišite tipe ugodnosti.
Your answer
9. Ali bi lahko na zemljiščih / območjih, s katerimi upravljate, izvajali več dejavnosti KES ( ki bi ljudem prinesle nematerialne koristi, kot na primer pozitivne estetske ali rekreacijske izkušnje), če bi prejemali več spodbud (npr. finančnih ali spodbud v smislu večje prepoznavnosti ipd.)? *
Če je odgovor pritrdilen, označite vse dejavnosti, ki bi jih lahko okrepili.
Drugo (navedite)
Your answer
10. Se vam zdi, da bi oblasti lahko pomagale lastnikom / upravljalcem zemljišč / območij pridobiti več podpore za dejavnosti KES? *
Če je odgovor pritrdilen, potem ga, prosimo, pojasnite:
Your answer
11. Ali z izvajanjem / podporo dejavnostim KES na vaših zemljiščih / območjih nastajajo kakšni dodatni stroški? *
Če je odgovor pritrdilen, potem ga, prosimo, pojasnite:
Your answer
Del 4: Podrobnosti v zvezi z intervjuvanci
12. Dežela
Drugo (navedite)
Your answer
13. Starost *
14. Spol *
15. Katero področje najbolj ustreza zemljiščem / območjem, s katerimi upravljate? *
16. S kakšnimi dejavnostmi se sicer ukvarjate? (označite ustrezno možnost)
Drugo (navedite)
Your answer
Hvala za sodelovanje!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ELO. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms