โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2567
- ** ผู้สมัครต้องใช้ E-mail ของ Gmail เท่านั้นในการสมัคร / 1 บุคคล - 1 E-mail - 1 โครงการ (กรุณาอย่ากรอกข้อมูลผิด
มิฉะนั้นอาจส่งผลต่อขั้นตอนการสมัคร)

- หากพบว่าบุคคลใดใช้ E-mail มากกว่า 1 E-mail ในการสมัคร คณะกรรมการอาจพิจารณาตัดสิทธิ์ในการสมัครครั้งนี้

- รายละเอียดโครงการ 
สามารถเข้าได้ผ่านลิ้งก์  https://drive.google.com/file/d/1SPxAalZSMJRS9sinjZLMwepFh5c7Urvd/view?usp=sharing

*** กรุณาอ่านให้ละเอียดก่อนดำเนินการกรอกข้อมูล เพื่อสิทธิประโยชน์ของตนเอง 
Email *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ (ภาษาไทย) *
ตัวอย่างการกรอก: พจมาน
นามสกุล (ภาษาไทย) *
ตัวอย่าง: พินิจนันท์
ชื่อเล่น *
ตัวอย่าง: พจ
First Name (Capital Letter) *
ตัวอย่าง (ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น): POJJAMAN
Last Name (Capital Letter) *
ตัวอย่าง (ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น): PINIJNAN
โทรศัพท์มือถือ *
ตัวอย่าง: 089-999-9999
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี)
ตัวอย่าง:  02-222-2222 / 089-999-9999
วัน - เดือน - ปีเกิด (Date of Birth) *
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ (Age) *
อายุ ณ ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม 
ศาสนา (Religion) *
หากไม่มีให้กรอก "ไม่มี"
โรคประจำตัว (Congenital Disease) *
หากไม่มีให้กรอก "ไม่มี"
ข้อจำกัดด้านอาหาร/ยา (Food/Medicine Restriction) *
หากไม่มีให้กรอก "ไม่มี"
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน *
โปรดกรอกข้อมูลบ้านเลขที่  หมู่ที่  ตรอก-ซอย  ถนน  แขวง / ตัวอย่าง: 173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า
เขตตามทะเบียนบ้าน *
ต้องอยู่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น
ชื่อสถาบันการศึกษา *
ตัวอย่าง: มหาวิทยาลัยพระนคร
ระดับชั้น *
คณะ-วิชาเอก/แผนการเรียน *
ตัวอย่าง: คณะวิศวกรรมศาสตร์- สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ความรู้พื้นฐานในเรื่อง Digital Technology and Design *
ตัวอย่าง: Web Programming, Internet of Things (IoT), Digital Product เป็นต้น
โปรแกรมที่ท่านใช้งานเป็น *
สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุชื่อโปรแกรมที่ท่านถนัด
Required
ผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี) *
กรุณานำผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี) มาแสดงแก่คณะกรรมการในวันสอบคัดเลือก / หากไม่มี โปรดกรอก "ไม่มี"
ระดับในการสื่อสารภาษาอังกฤษ *
ระดับในการสื่อสารภาษาที่ 3 (ถ้ามี) *
ตัวอย่าง: ภาษาญี่ปุ่น ดี-ดีมาก / หากไม่มีให้กรอก "ไม่มี"
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี)
ความสนใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่น *
สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ
Required
ชื่อ - นามสกุล ผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้ *
ตัวอย่าง: นาย ภราดาพัฒน์ระพี สว่างวงศ์
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง *
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้ *
ตัวอย่าง: 089-999-9999
เคยเดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนในต่างประเทศหรือไม่ *
*หากเคยเข้าร่วมโครงการใดๆ โปรดเลือกช่อง "Other/อื่นๆ" และกรอกชื่อโครงการและ/หรือหน่วยงานที่เข้าร่วม
ทราบข่าวโครงการจากสื่อ/ช่องทางใด *
Required
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy