แนะนำทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด (Recommend a purchase)
หมายเหตุ : สำนักหอสมุดกลางจะดำเนินการตามขั้นตอน โดยผ่านหัวหน้าหน่วยงานของท่านทราบ/อนุม้ติ
1.ผู้สั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (Basic Information)
คำนำหน้า (Title)
ชื่อ (First name) นามสกุล (Last name)
Your answer
2.หน่วยงาน/คณะ (Department / Office / School)
Your answer
3.สถานะภาพ (Status)
4.หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone) *
Your answer
5.Email address *
Your answer
6.มีความประสงค์ให้สำนักหอสมุดกลางจัดซื้อทรัพยากรประเภท (Type) *
ชื่อเรื่อง (Title) *
Your answer
ชื่อผู้แต่ง (ถ้าไม่ทราบใส่ *) / Author (Main) Put * if not available *
Your answer
ปีพิมพ์ (Publication year)
Your answer
ครั้งที่พิมพ์ (Edition)
Your answer
ISBN / eISBN / ISSN (ถ้าไม่ทราบใส่ * ) / Put * if not available *
Your answer
รายละเอียดอื่นๆ (ถ้ามี) / Other info (If any)
(เช่น ร้านค้า, ผู้แทนจำหน่าย, สำนักพิมพ์, หน่วยงานและองค์กร ฯลฯ)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service