แบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #3/2024 หัวข้อ "อามาซาเกะ: อาหารเชิงหน้าที่จากการหมักข้าวด้วย Aspergillus oryzae (Amazake: A Functional Food Made from Rice Fermented with Aspergillus oryzae)"
เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) จัดกิจกรรมบรรยายออนไลน์ FI@Kasetsart Food Forum ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567
ในหัวข้อ "อามาซาเกะ: อาหารเชิงหน้าที่จากการหมักข้าวด้วย Aspergillus oryzae (Amazake: A Functional Food Made from Rice Fermented with Aspergillus oryzae)"

วิทยากรโดย
ดร.สิรินันท์ ชมภูแสง
นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ ประโยชน์ของอามาซาเกะต่อสุขภาพ, สมบัติเชิงหน้าที่ของเชื้อรา Aspergillus oryzae และ แนวโน้มการบริโภคอามาซาเกะ ให้แก่ผู้ประกอบการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ

ถ่ายทอดสัญญาณการบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567  เวลา 10.00 - 11.30 น.
ผ่านช่องทาง <<Live>> Facebook fan page: FoodInnopolis at Kasetsart University
(https://www.facebook.com/FoodInnopolis-at-Kasetsart-University-107610537842129)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FoodInopolis@Kasetsart)
โทรศัพท์ 02-562-5555 ต่อ 646269 หรือ 093-689-6589
E-mail: fi.kasetsart@ku.th 
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-นามสกุล *
บริษัท/หน่วยงาน/องค์กร *
ประเภทหน่วยงานของท่าน *
ตำแหน่ง *
เบอร์โทรศัพท์ *
ท่านทราบข่าวการจัดกิจกรรมจากช่องทางใด *
Required
คำถามถึงวิทยากร (ถ้ามี)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-562-5555 ต่อ 646269 หรือ 093-689-6589, อีเมล: fi.kasetsart@ku.th หรือ Facebook: FoodInnopolis at Kasetsart University https://www.facebook.com/FoodInnopolis-at-Kasetsart-University-107610537842129
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse