АНКЕТНА КАРТА
за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване в ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ Търговище
Ползвали ли сте досега услугите на нашата администрация?
Лесно ли открихте информация за интересуващата Ви административна услуга?
Откъде получихте първоначална информация за извършваните от Областна администрация-област Търговище услуги? (възможен е повече от един отговор)
Required
Информацията, която получихте от служителите на Областна администрация-област Търговище е:
да
не
Достъпна
Изчерпателна
Разбираема
Какво е мнението Ви за служителите, които Ви обслужват по отношение на компетентност
Какво е мнението Ви за служителите, които Ви обслужват по отношение на отношение към гражданите
Ако въпросът не е бил от компетентността на служителя от гишето за административно обслужване, бяхте ли насочени към съответен експерт в Областна администрация-област Търговище?
Спазват ли се законовите срокове за извършване на заявената от Вас административна услуга?
Доволни ли сте от работното време на гишето за административно обслужване?
Според Вас кое от долуизброените се нуждае от подобрение?
Кои канали за предоставяне на информация са най-подходящи според Вас?
Как бихте реагирал/а, ако станете свидетел на корупционни действия или жертва на подобно отношение?
Вие сте?
На колко години сте?
Вашето образование е:
Какви са Вашите препоръки за подобряване на административното обслужване в Областна администрация-област Търговище?
Your answer
АНКЕТАТА Е АНОНИМНА!Информацията от анкетните карти ще бъде използвана само с цел подобряване на административното обслужване на физическите и юридическите лица.Благодарим Ви за участието!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms