АНКЕТНА КАРТА
за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване в ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ Търговище
Ползвали ли сте досега услугите на нашата администрация? *
Лесно ли открихте информация за интересуващата Ви административна услуга? *
Откъде получихте първоначална информация за извършваните от Областна администрация-област Търговище услуги? (възможен е повече от един отговор) *
Required
Информацията, която получихте от служителите на Областна администрация-област Търговище е: *
да
не
Достъпна
Изчерпателна
Разбираема
Какво е мнението Ви за служителите, които Ви обслужват по отношение на компетентност *
Какво е мнението Ви за служителите, които Ви обслужват по отношение на отношение към гражданите *
Ако въпросът не е бил от компетентността на служителя от гишето за административно обслужване, бяхте ли насочени към съответен експерт в Областна администрация-област Търговище? *
Спазват ли се законовите срокове за извършване на заявената от Вас административна услуга? *
Доволни ли сте от работното време на гишето за административно обслужване? *
Според Вас кое от долуизброените се нуждае от подобрение? *
Кои канали за предоставяне на информация са най-подходящи според Вас? *
Как бихте реагирал/а, ако станете свидетел на корупционни действия или жертва на подобно отношение? *
Вие сте? *
На колко години сте? *
Вашето образование е: *
Какви са Вашите препоръки за подобряване на административното обслужване в Областна администрация-област Търговище?
АНКЕТАТА Е АНОНИМНА!Информацията от анкетните карти ще бъде използвана само с цел подобряване на административното обслужване на физическите и юридическите лица.Благодарим Ви за участието!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy