Ankieta dla beneficjentów LGD "Blisko Krakowa"
Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania "Blisko Krakowa". Ankieta jest anonimowa, co znaczy, że nie gromadzimy żadnych danych, które mogą pozwolić na identyfikację osób ją wypełniających. Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 10 minut.

Ankieta powinna zostać wypełniona przez osobę, która jest lub była realizatorem projektu wspartego przez Lokalną Grupę Działania (np. polegającego na założeniu działalności gospodarczej). W przypadku, gdy beneficjentami wsparcia był podmiot (Urząd Gminy, Ośrodek Kultury, Organizacja Pozarządowa, OSP, KGW), ankieta powinna zostać wypełniona przez osobę, która w ramach danego podmiotu była bezpośrednio zaangażowana w realizację dofinansowanego projektu.

Z góry dziękujemy za pomoc!

Lokalna Grupa Działania "Blisko Krakowa"
W jakim stopniu zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem „moja gmina jest dobrym miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby”? *
W jaki sposób docierały do Pana/i informacje o naborze wniosków w Lokalnej Grupie Działania? *
Tak
Trudno powiedzieć
Nie
Czytałem/am publikacje w prasie na temat działalności LGD
Odwiedzałem/am stronę internetową LGD
Czytałem/am informacje o LGD na stronie gminy
Odwiedzałem/am stoiska LGD podczas imprez lokalnych lub festynów
Dowiedziałem/am się o działalności LGD od znajomych i/lub rodziny
Dowiedziałem/am się z tablic informacyjnych, billboardów i plakatów
Dowiedziałem/am się z wydawanych przez LGD publikacji i/lub materiałów promocyjnych
Uczestniczyłem/am w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych organizowanych przez LGD
Odwiedzałem/am profil LGD na Facebooku
Dlaczego zdecydował/a się Pan/i (lub podmiot reprezentowany przez Pana/ią) na złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej do LGD? Proszę wybrać jedną odpowiedź, która najlepiej opisuje główny powód złożenia wniosku do LGD. *
Jak ocenia Pan/i wsparcie udzielane przez LGD na etapie składania wniosku? Proszę ocenić w jakim stopniu zgadza się Pan/i ze stwierdzeniami opisującymi wsparcie na tym etapie. *
Zdecydowanie zgadzam się
Raczej zgadzam się
Trudno powiedzieć
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie korzystałem/am ze wsparcia na tym etapie
Zakres udzielonych porad spełnił moje oczekiwania
Udzielone porady były przydatne
Przygotowanie merytoryczne doradcy/ców z LGD było odpowiednie
Proszę wskazać, w jakim zakresie korzystał/a Pan/i ze wsparcia ze strony LGD na etapie składania wniosku? *
Tak
Nie
Wsparcie polegające na udzieleniu informacji o możliwości uzyskania dofinansowania dla mojego projektu
Wsparcie w zapoznaniu się z zasadami uzyskania dofinansowania
Wsparcie polegające na wskazaniu prawidłowych wzorów wniosków i instrukcji do nich
Wsparcie w zakresie ustalenia koncepcji projektu aby spełniał kryteria wynikające z LSR
Porady w zakresie wypełniania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku
Wyjaśnienie szczegółowych zasad oceny wniosków
Jak ocenia Pan/i wsparcie udzielane przez LGD na etapie realizacji projektu? Proszę ocenić w jakim stopniu zgadza się Pan/i ze stwierdzeniami opisującymi wsparcie na tym etapie. *
Zdecydowanie zgadzam się
Raczej zgadzam się
Trudno powiedzieć
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie korzystałem/am ze wsparcia na tym etapie
Zakres udzielonych porad spełnił moje oczekiwania
Udzielone porady były przydatne
Przygotowanie merytoryczne doradcy/ców z LGD było odpowiednie
Jak ocenia Pan/i wsparcie udzielane przez LGD na etapie rozliczenia projektu? Proszę ocenić w jakim stopniu zgadza się Pan/i ze stwierdzeniami opisującymi wsparcie na tym etapie. *
Zdecydowanie zgadzam się
Raczej zgadzam się
Trudno powiedzieć
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie korzystałem/am ze wsparcia na tym etapie
Zakres udzielonych porad spełnił moje oczekiwania
Udzielone porady były przydatne
Przygotowanie merytoryczne doradcy/ców z LGD było odpowiednie
Czy obecnie pozostaje Pan/i w kontakcie z LGD? *
Tak
Trudno powiedzieć
Nie
Uczestniczę w spotkaniach organizowanych przez LGD
Kontaktuję się telefonicznie z przedstawicielami LGD
Czytam komunikaty na stronie internetowej LGD
Mam osobisty kontakt z przedstawicielami LGD
Kontaktuję się w inny sposób
Nie mam z LGD żadnego kontaktu
Czy brał/a Pan/i lub organizacja którą Pan/i reprezentuje udział w tworzeniu LSR? *
Kto był głównym odbiorcą efektów Pani/a projektu/ projektów? *
Proszę ocenić poniższe stwierdzenia dotyczące składania i realizacji projektu przy wsparciu LGD *
Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Trudno powiedzieć
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam
Procedury wyboru wniosków o dofinansowanie w LGD były dla mnie czytelne
Kryteria wyboru wniosków były dla mnie jednoznaczne
Kryteria wyboru wniosków pozwalały na wybór najlepszych projektów
LGD w wystarczającym stopniu informowała o możliwości pozyskania środków
Jeśli będzie to możliwe, w przyszłości chciałbym/łabym ponownie skorzystać ze wsparcia LGD
Czy na etapie przygotowania, realizacji lub rozliczania projektu pojawiły się jakieś problemy wpływające negatywnie na jego przebieg bądź rezultaty? *
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy