สำรองที่นั่งการสัมมนา เรื่อง "หนัง Indy กับวิถีการโปรโมท"

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "หนัง Indy กับวิถีการโปรโมท"

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2557

เวลา 17.30 – 19.30 น.

ชั้น 4 ห้อง Meeting Room ( 401 )

โดยคุณ นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question