Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1

Οι παρακάτω προτάσεις αναφέρονται στην Ελλάδα. Παρακαλείσθε να τις διαβάσετε και να απαντήσετε πόσο συμφωνείτε με κάθε μία χρησιμοποιώντας τους αριθμούς της ακόλουθης κλίμακας:

1 = Διαφωνώ απόλυτα 2 = Μάλλον διαφωνώ 3 = Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 4 = Μάλλον συμφωνώ 5 = Συμφωνώ απόλυτα

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question