PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Họ và tên sinh viên *
Your answer
Email *
Your answer
Địa chỉ *
Your answer
Số điện thoại *
Your answer
Hệ đào tạo *
Khóa đào tạo *
Tên đơn vị thực tập *
Your answer
Địa chỉ đơn vị thực tập *
Your answer
Số điện thoại đơn vị thực tập *
Your answer
PHẦN KHẢO SÁT SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN
Môn học *
Ngành *
Họ và tên giảng viên *
Your answer
Học kỳ *
Năm học *
Tiêu chí 1: Qui trình thực hiện
Hãy cho biết mức độ đồng ý của bạn bằng cách tô tròn vào ô thích hợp cho các tiêu chí từ 1 đến 5.
1-Hoàn toàn không đồng ý 2- Không đồng ý 3-Phân vân 4- Đồng ý 5- Hoàn toàn đồng ý
Khoa/bộ môn có quy định rõ ràng vê việc hướng dẫn SV thực hiện các môn đồ án/khóa luận *
3. Việc đăng ký đề tài được thực hiện vào: *
4.1 Anh/Chị được tự đề xuất đề tài hoặc được chỉ định đề tài? *
4.2 Anh/Chị được tự đề xuất đề tài hoặc được chỉ định đề tài? (Trong trường hợp Ý kiến khác)
Your answer
5.1Việc sắp xếp GV hướng dẫn được thực hiện như thế nào? *
5.2Việc sắp xếp GV hướng dẫn được thực hiện như thế nào? -Trường hợp ý kiến khác ở 5.1
Your answer
6.1 Anh/Chị có được tạo điều kiện sử dụng các trang thiết bị/máy móc/nhà xưởng/phòng thí nghiệm trong quá trình thực hiện đồ án/khóa luận không? *
6.1 Anh/Chị có được tạo điều kiện sử dụng các trang thiết bị/máy móc/nhà xưởng/phòng thí nghiệm trong quá trình thực hiện đồ án/khóa luận không?- Trường hợp Ý kiến khác (Cụ thể) *
Your answer
II. Tiêu chí 2: Hướng dẫn của Giảng Viên
1.1 Anh/Chị báo cáo tiến độ thực hiện đồ án định kỳ như thế nào: *
Required
1.2 Anh/Chị báo cáo tiến độ thực hiện đồ án định kỳ như thế nào- Trường hợp khác
Your answer
2.1 Thời lượng trung bình mỗi buổi báo cáo tiến độ với GV *
2.2 Thời lượng trung bình mỗi buổi báo cáo tiến độ với GV- Trường hợp 2.1 trả lời khác
Your answer
3.1Hình thức trao đổi giữa Anh/Chị và GV (nhiều lựa chọn) *
3.2Hình thức trao đổi giữa Anh/Chị và GV (nhiều lựa chọn) Trường hợp 3.1 trả lời khác
Your answer
Tiêu chí - Chỉ số đánh giáHãy cho biết mức độ đồng ý của bạn bằng cách tô tròn vào ô thích hợpcho các tiêu chí từ 1 đến 5.
1-Hoàn toàn không đồng ý 2- Không đồng ý 3-Phân vân 4- Đồng ý 5- Hoàn toàn đồng ý
4. Anh/Chị được hướng dẫn đầy đủ về cách thức thực hiện (nội dung, hình thức) đồ án/khóa luận *
5. Anh/Chị được cung cấp đầy đủ các tài liệu tham khảo để thực hiện đồ án/khóa luận *
6. Anh/Chị được hướng dẫn tận tình *
7. Anh/Chị được phổ biến đầy đủ về tiêu chí đánh giá đồ án *
8. GV đánh giá/chấm điêm đồ án công bằng và khách quan *
9. Anh/Chị hài lòng về GV *
III. Tiêu chí 3: Các ý kiến khác
1.Những điều Anh/Chị hài lòng trong quá trình thực hiện đồ án/khóa luận: *
Your answer
2. Những điều Anh/Chị chưa hài lòng và đề xuất cải tiến khi thực hiện đồ án/khóa luận:
Your answer
Chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ: Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng – Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM Phòng C1.4, Lầu 1, nhà C Số điện thoại (08) 38940390 – Ext:169/272
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms