Medlemsenkät Bollnäs PensionärsUniversitet
Tänk fritt! Vi har högt i tak!
Vad tycker du om pågående kursutbud?
Sätt ett betyg.
Dåligt
Utmärkt
Rensa markering
Vad tycker du om nuvarande föreläsningsprogram?
Sätt ett betyg.
Dåligt
Utmärkt
Rensa markering
Dina kursidéer.
Bidra gärna med förslag på kursledare också!
Idéer på föreläsningar.
Bidra gärna med förslag på föredragshållare också!
Saknar du något här på hemsidan?
Övriga synpunkter och idéer. Lämna gärna namn, telefonnummer och e-postadress
OBS. Frivilligt! (Men det ger oss möjlighet att göra en individuell återkoppling.)
Skicka
Skicka aldrig lösenord med Google Formulär
Formuläret skapades på Bollnäs Senioruniversitet.