Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD „Ziemia Pszczyńska”
Ankieta ewaluacyjna dla mieszkańców obszaru objętego Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” (dalej: LGD „Ziemia Pszczyńska”) za okres 2016-2018

Niniejsza ankieta jest anonimowa, a jej wyniki pozwolą na określenie postępów w realizacji LSR przez LGD „Ziemia Pszczyńska” oraz badanie jej wizerunku. Prosimy o dokładne wypełnienie ankiety, ponieważ badanie pozwoli lepiej przygotować Stowarzyszeniu działania finansowane ze środków programu LEADER w przyszłości, także w Państwa miejscowości.

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA: właściwą odpowiedź prosimy zaznaczyć, na jedno pytanie można udzielić więcej niż jedną odpowiedź.

Wypełnienie ankiety zajmie ok. 5 minut

Wizerunek Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”
1. Czy i z jakich źródeł dowiedział(a) się Pan(i) o Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska"?
2. Czy słyszał(a) Pan(i) o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 lub związanym z nim programem LEADER?
3. Czy słyszał(a) Pan(i) o Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) LGD „Ziemia Pszczyńska" na lata 2016-2023?
4. Jaki Pana(i) zdaniem jest główny obszar działalności LGD „Ziemia Pszczyńska"? (proszę zaznaczyć co najmniej jedną odpowiedz)
5. Czy odwiedzał(a) Pan(i) stronę internetową LGD „Ziemia Pszczyńska” – www.lgdziemiapszczynska.pl ?
6. Czy jest ona przejrzysta pod względem układu i treści w niej zawartej?
7. Czy znalazł(a) Pan(i) na stronie internetowej www.lgdziemiapszczynska.pl wszystkie oczekiwane informacje?
8. Jak ocenia Pan(i)działania informacyjne podejmowane przez LGD „Ziemia Pszczyńska”?
9. Z jakich źródeł informacji o LGD „Ziemia Pszczyńska” chciałby Pan(i) w przyszłości skorzystać:
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service