แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม"การขับเคลือนสู่ประชาคมอาเซียน"31 สิงหาคม 2555 ณ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรียน ประธานกลุ่มเครือข่ายทุกเครือข่าย สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ด้วย วันที่ 31 สิงหาคม 2555 สพป.อุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรม "สู่ประชาคมอาเซียน" จึงขอความร่วมมือให้ส่งรายการแสดง และรายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่จะประกวดร้องเพลง ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2555
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question