ג׳.ג׳. גרינברג תורת חייםפרס מנהיגות צעירה
Email address *
שם הממליץ/ה (במידה ורלוונטי)
שם המועמד/ת *
מהיכן המועמד/ת? *
אם הינך מצפון אמריקה, מאיזו מדינה?
אם הינך מאירופה, מאיזו מדינה?
אנא כתוב/י לנו על הישגי המועמד/ת עד כה *
מדוע ראוי/ה המועמד/ת להיקרא מנהיג/ה יהודי/ה בולט/ת? *
מהם, לדעתך, האתגרים העומדים בפני חיים יהודיים בזמננו? וכיצד יכולים מנהיגים צעירים להתמודד עם אתגרים אלה? *
כיצד ראוי לעצב מנהיגות יהודית באופן המיטבי ביותר? *
אנא ספק/י את פרטי הקשר של שני ממליצים, בהם לפחות דמות רבנית אחת. קשר למועמד/ת *
ממליצ/ה 1: *
מייל *
מספר טלפון
ממליצ/ה 2 *
קשר למועמד *
מייל *
טלפון
הערות נוספות?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.