پیوند با دانشگاه کورش بزرگ
کارگزاران دانشگاه کورش بزرگ بادبان برافراشته اند تا کشتی آسیب دیده ی فرهنگ ایران را به کرانه های سربلندی برسانند.

کارگزاران این دانشگاه می توانند بیارمندی سدها تن از استادان و دانشبانان و فرهیختگان ایرانی ابر دانش افشانی پدید آورند تا بجای باران خرافه باوری و بد آموزی، باران دانش و بینش و منش نیک بر سرپیر و جوان ایرانی بباراند. بیاری کارگزاران این دانشگاه بشتابید و با هر اندازه دهشهای ماهانه راه بندهای سخت گذر را از پیش پای آنها بردارید.

بیا تا جهان را به بد نسپَریم ❊ به کوشش همه دست نیکی بریم

فریدون فرّخ فرشته نبود ❊ ز مُشک و ز عنبر، سرشته نبود

به داد ودهش یافت آن نیکویی ❊ توداد ودهش کن،فریدون تویی

Email address *
نام *
Your answer
نام خانوادگی *
Your answer
شماره تلفن
Your answer
پیام شما
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of cyruseducation.