ΕΠΒΕ - Ένα πρώτο ερωτηματολόγιο επικοινωνίας και προτάσεων

Ελληνική Προσωποκεντρική & Βιωματική Εταιρεία

Θέλουμε πολύ να μάθουμε τις σκέψεις σας και τις ιδέες που έχετε σχετικά με τη λειτουργία και τη γενικότερη δράση της ΕΠΒΕ στο άμεσο μέλλον, πχ. στο τρέχον έτος ή και στο επόμενο ...

Αυτό θα μας βοηθήσει να οργανωθούμε καλύτερα αλλά θεωρούμε πως είναι και απαραίτητο να γίνει ...
έτσι ώστε αυτή η νέα μας Εταιρεία να μας/σας "ακούσει", στις πολλές και διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες μας
και σιγά σιγά να αρχίσει να προσφέρει πράγματι σε εμάς που είμαστε μέλη της, αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα PCE και όχι μόνο, δράσεις και δραστηριότητες εποικοδομητικές και χρήσιμες όσο και πρωτότυπες και ενδιαφέρουσες ...
που θα μπορούσαν ίσως με τον καιρό να αποκτήσουν τη δική τους ανεξάρτητη ώθηση και ορμή και να οδηγήσουν, μέσα από μικρά στην αρχή βήματα, σε κάτι μεγαλύτερο και ευρύτερο ...

Λοιπόν; τι επιθυμείτε; τι ονειρεύεστε ή σκέφτεστε να κάνετε, να πραγματοποιήσετε;
Σε τι θα θέλατε να συμβάλλετε; Τι μας προτείνετε;

Γράψτε μας τις προτάσεις, τα "σχεδιά" σας, απαντώντας σύντομα ή αναλυτικά στις παρακάτω ερωτήσεις, όσο ... "απογειωμένες" ή προσγειωμένες και αν είναι οι προτάσεις αυτές και αυτά σας τα σχέδια ...

Είναι πολύτιμη η συμμετοχή σας!

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΕΠΒΕ

http://hapcea.weebly.com/

  ΕΠΒΕ hapcea

  Ελληνική Προσωποκεντρική & Βιωματική Εταιρεία - Ερωτηματολόγιο Γνωριμίας και Προτάσεων

  hapcea
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question