แบบรายงานการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
แบบรายงานนี้สำหรับครู กศน. ตำบล/แขวงทุกแห่ง ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแล้วเสร็จ เพื่อให้การรายงานฯ มายังสำนักงาน กศน.
1. กศน.ตำบล/แขวง *
Your answer
2. อำเภอ/เขต *
Your answer
3. จังหวัด *
Your answer
4. ลักษณะการจัดกิจกรรม *
5.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม *
Your answer
6. สถานที่จัดกิจกรรม *
Your answer
7.วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม *
Your answer
8. จำนวนชั่วโมงที่จัดกิจกรรม *
Your answer
9. ชื่อวิทยากร
Your answer
10. งบประมาณที่ใช้ *
Your answer
11. ผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม *
Your answer
12. ปัญหา/อุปสรรค
Your answer
13. ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy