Presentation projektidé
Region Västerbotten finansierar projekt som på ett direkt sätt ska bidra till att realisera målen i den regionala tillväxtpolitiken.


Detta formulär är till för att kortfattat beskriva en projektidé för Region Västerbottens projekthandläggare. Presentationen utgör underlag för ev. fortsatt vägledning och lotsning

Efter inskickad projektidé, återkommer vi med synpunkter, förslag och vägledning inom 2-3 veckor.

Nya Dataskyddslagen
Med anledning av nya dataskyddslagen som träder i kraft den 25 maj 2018 vill vi informera om att de uppgifter som ni lämnar lagras och kommer att sparas i vårt system.
Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss för att du ska känna dig trygg med hur vi på Region Västerbotten behandlar dina uppgifter.

Syfte med lagring av data
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med lagringen av data är att vi ska kunna ta kontakt med er och ge er synpunkter på er inlämnade projektidé. Efter nio (9) månader raderas personuppgifterna.

Jag samtycker till att Region Västerbotten behandlar personuppgifter i enlighet med ovanstående. *
1.1 Uppgiftslämnare: *
Uppdragsgivare alt blivande projektägare (organisation och organisationsnummer):
Your answer
1.2 Kontaktperson: *
Your answer
1.3 Telefon: *
Your answer
1.4 E-post: *
Your answer
2. Förankring/ägande: Redogör för hur projektidén är förankrad hos uppdragsgivaren alt blivande projektägare. Redogör kort för vilka samverkanspartners/intressenter som hittills involverats i projektidén. *
Your answer
3. Beskriv bakgrunden till er idé. Varför behövs projektet? Beskriv hur projektet påverkar kvinnor och män? *
Your answer
4. Beskriv projektets huvudmål. Vad vill ni åstadkomma/uppnå genom projektet? *
Your answer
5. Beskriv målgruppen. Vilka riktar sig projektet till? Vilka branscher påverkas av projektet? Hur ser fördelningen ut mellan kvinnor och män inom den/dessa branscher? *
Your answer
6. Finns det något tidsperspektiv att ta hänsyn till? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Region Västerbotten -. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms