Presentation projektidé
Region Västerbotten finansierar projekt som på ett direkt sätt ska bidra till att realisera målen i den regionala tillväxtpolitiken.


Detta formulär är till för att kortfattat beskriva en projektidé för Region Västerbottens projekthandläggare. Presentationen utgör underlag för ev. fortsatt vägledning och lotsning

Efter inskickad projektidé, återkommer vi med synpunkter, förslag och vägledning inom 2-3 veckor.

1.1 Uppgiftslämnare:
Uppdragsgivare alt blivande projektägare (organisation och organisationsnummer):
Your answer
1.2 Kontaktperson:
Your answer
1.3 Telefon:
Your answer
1.4 E-post:
Your answer
2. Förankring/ägande: Redogör för hur projektidén är förankrad hos uppdragsgivaren alt blivande projektägare. Redogör kort för vilka samverkanspartners/intressenter som hittills involverats i projektidén.
Your answer
3. Beskriv bakgrunden till er idé. Varför behövs projektet? Beskriv hur projektet påverkar kvinnor och män?
Your answer
4. Beskriv projektets huvudmål. Vad vill ni åstadkomma/uppnå genom projektet?
Your answer
5. Beskriv målgruppen. Vilka riktar sig projektet till? Vilka branscher påverkas av projektet? Hur ser fördelningen ut mellan kvinnor och män inom den/dessa branscher?
Your answer
6. Finns det något tidsperspektiv att ta hänsyn till?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Region Västerbotten -. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms