แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์
5 >> ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ >> มากที่สุด

4 >> ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ >> มาก

3 >> ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ >> ปานกลาง

2 >> ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ >> น้อย

1 >> ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ >> น้อยที่สุด/ควรปรับปรุง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทร
E-mail
Line
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design) :
ประเด็นความพึงพอใจ
1. ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าโฮมเพจ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
2. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
3. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
4. เมนูง่ายต่อการใช้งาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
5. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
6. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
7. ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
8. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
ด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content) :
ประเด็นความพึงพอใจ
1. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
2. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
3. ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
4. ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
5. ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
6. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหาระดับใด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม :
ประเด็นความพึงพอใจ
ความพึงพอใจโดยภาพรวมเว็บไซต์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy