Създаване на безопасна среда за присъствено обучение      
Уважаеми родители,
Най-качествено е обучението, когато се провежда в реална обстановка - в училище. Има вероятност учениците да се завърнат за  присъствено обучение, в случай че бъдат тествани с щадящи тестове. В случай, че 50% от родителите в паралелката изразят писмено съгласие учениците да бъдат тествани, учебният процес ще започне да се води в училище.  За учениците, за които родителите не са дали съгласие да бъдат тествани, се организира синхронно обучение в електронна среда.

С попълването на този формуляр ще се генерира дакларация за информирано съгласие, с която декларирате следното:
 
1. Информиран/информирана съм, че:
1.1. учениците, които се обучават присъствено,  ще се тестват с безопасни и щадящи тестове.
1.2. тестовете ще се извършват в класните стаи от педагогически и/или непедагогически специалисти, родители - доброволци, които притежават зелен сертификат или също са тествани два пъти седмично.
1.3. в дните на тестването учениците трябва да бъдат с маски. Те ще свалят маската само при отделянето на биологичен материал. Това изискване гарантира безопасна среда.
1.4. при положителен резултат ученикът ще бъде отделен в специално помещение и следва по най-бързия начин да осигуря прибирането му от училище и отвеждане в лаборатория за вземане на PCR или антигенен тест. Едва при потвърждаване на положителен резултат чрез PCR/антигенен тест, се приема, че ученикът има COVID-19. В този случай се карантинират ученикът и паралелката му.
1.5.  тестът е с диагностична цел и не може да се използва като единствена основа за вземане на решение за лечение
1.6. за тестването ще се отделят 30 минути в началото на учебния ден,  поради което дневният режим на паралелката ще бъде променен в съответните дни
1.7. в случай, че не съм съгласен/на детето ми да бъде тествано, то трябва да се обучава от разстояние в електронна среда  
1.8. 30 минути преди правенето на теста детето ми не трябва да е консумирало храна и да не е поемало течности.

2. Съгласен съм/Не съм съгласен детето ми да бъде тествано в  класната стая с предоставен безплатно от училището неинванзивен бърз антигенен тест с проба от слюнка за доказване на COVID-19 одобрен от Министерството на здравеопазването, пуснат на пазара в България по реда на Закона за медицинските изделия и с оценено съответствие със съществените изисквания на Директива 98/79/ЕО за диагностичните медицински изделия.

3. Съгласен съм/Не съм съгласен да участвам като доброволец при тестването на децата и декларирам, че отговарям на условията на т. 1.2 от настоящата декларация

4. Детето ми отговаря на изискванията за присъствено обучение при осигурена здравословна среда – преболедувало е COVID-19 преди по-малко от 365 дни, ваксинирано е или има необходимото количество антитела, за което прилагам валиден официален документ. - ДА/НЕ

Информация относно организацията за подписването на декларациите ще получите от класните ръководители.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Име, презиме и фамилия на родител *
Адрес на родителя *
Телефон за връзка с родителя *
Имейл адрес *
Име, презиме и фамилия на ученик *
Детето ми е ученик/ученичка от:   *
Съгласен/Съгласна ли сте детето Ви да бъде тествано за COVID-19? *
Детето ми отговаря на изискванията за присъствено обучение при осигурена здравословна среда – преболедувало е COVID-19 преди по-малко от 365 дни, за което прилагам валиден официален документ. *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ОУ "Панайот Волов". Report Abuse