แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ประจำปี 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการสหกรณ์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในการติดต่องานฝ่ายต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ ซึ่งผลการสำรวจครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการแก่สมาชิก และเป็นประโยชน์ในการดำเนินการวางแผนการบริหารจัดการ และพัฒนาสหกรณ์ฯ ให้ก้าวหน้าต่อไป
แบบสำรวจ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
3. ข้อเสนอแนะ ที่ต้องการให้ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service