ආධුනිකත්ව පුහුණුව ලබාදීම - 2018
රටේ තරුණ තරුණියන්ට නිපුණත්වයක් ලබා දෙමින් ඔවුන් රටේ ශ්‍රම බලකායට එරටේ තරුණ තරුණියන්ට නිපුණත්වයක් ලබා දෙමින් ඔවුන් රටේ ශ්‍රම බලකායට එක් කිරීමේ ජාතික කර්තව්‍යය සඳහා අප හා අත්වැල් බැඳ ගැනීමට කැමැත්තක දක්වන්නේ...? එසේනම් හෝටල් හා සංචාරක, සෞඛ්‍ය, ඉදිකිරීම්, තොරතුරු තාක්ෂණය හා මෝටර් වාහන තාක්ෂණය යන ක්ෂේත්‍රයන්හි ආධුනිකත්ව පුහුණුව ලබාදීමට ඔබගේ සමාජ සත්කාරක දායකත්වය අප ගෞරවයෙන් බලාපොරොත්තු වෙමු.

ඒ සඳහා අදම අප සමග ලියාපදිංචි වන්න

ව්‍යාපරයේ නම / Name of the business / வணிகத்தின் பெயர் *
Your answer
ව්‍යාපරයේ ස්වභාවය / Type of Business / வணிக வகை *
ලිපිනය / Address / முகவரி *
Your answer
දිස්ත්‍රික්කය / District / மாவட்டம் *
දුරකථන(ස්ථාවර) / Telephone (Fixed) / தொலைபேசி (நிலையான) *
Your answer
දුරකථන(ජංගම) / Telephone (Mobile) / தொலைபேசி (மொபைல்) *
Your answer
ඊ-මේල් / E-mail / மின்னஞ்சல்
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms