JMK Antirasismutskottet

Vi söker en ledamot att nominera till jämställdhets- och mångfaldskommitténs antirasismutskott (inklusive kommittén i sin helhelt)

Du har kommit till en hemsida där vi behöver samla in dina personuppgifter. Läs om hur vi hanterar dem på : http://mp.se/personuppgifter

Nominera med motivering och kontaktuppgifter till rvb@mp.se senast 24/9 kl. 24:00. Valberedningen planerar att valet ska förrättas den 15/9. Valet förrättas av partistyrelsen. Frågor besvaras av riksvalberedningens sammankallande Katrin Wissing på katrin.wissing@mp.se eller 070-559 56 64. Skicka inte nomineringar till den mejladressen. Nomineringar av personer som inte är tillfrågade ses som förslag och kommer nödvändigtvis inte att tillfrågas. Nomineringar utan kontaktuppgifter kommer inte att beaktas.

Observera att på grund av att det oftast är kort om tid att arbeta med detta för riksvalberedningen så finns det inte möjlighet att dra sig tillbaka när förslaget presenteras för det beslutande organet. Där presenteras alla kandidater.

På grund av den begränsade tiden kommer inte heller valberedningen att ha möjlighet att kontakta alla kandidater under beredningsprocessen. Valberedningen utgår ifrån det inskickade materialet.

    This is a required question
    This is a required question