แบบสำรวจความต้องการรูปแบบเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เนื่องด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จะดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาเว็บไซต์ของ รพ.ภูมิพลฯ ขึ้นใหม่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จึงได้จัดทำแบบสำรวจขึ้น เพื่อระดมแนวความคิดในการจัดทำเว็บไซต์ ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ, มีความทันสมัย และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น โดยให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
กรุณาระบุหน้าที่
ท่านเคยเข้าใช้งาน http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th หรือไม่
ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของ รพ.ในปัจจุบันมีข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอแล้วหรือไม่
ท่านคิดว่าเว็บไซต์ของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขในสิ่งใด(สามารถตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
Required
ท่านต้องการให้เว็บไซต์ใหม่ของ รพ.ฯ ปรากฏข้อมูลข่าวสารหรือพัฒนาระบบใดเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้เข้ามารับบริการ (กรุณาระบุพร้อมเหตุ)
Your answer
ท่านต้องการให้เว็บไซต์ใหม่ของ รพ.ฯ ปรากฏข้อมูลข่าวสารหรือพัฒนาระบบใดเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงานหรือบุคลากรภายใน รพ.ฯ (กรุณาระบุพร้อมเหตุผล)
Your answer
ท่านไม่ต้องการให้มีข้อมูลข่าวสารใด ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ รพ.ฯ (กรุณาระบุพร้อมเหตุผล)
Your answer
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
เพื่อให้เรารับทราบความเห็นในการพัฒนาเว็บไซต์จากท่านได้มากยิ่งขึ้น ท่านสามารถแจ้งข้อเสนอแนะ พร้อมชื่อ-สกุล และเบอร์โทรกลับมายังเราได้
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms