Молба
за записване в Българско Училище "Зора" - Филаделфия.

Занятията ще се провеждат по график в събота следобед от Септември 2019 до Юни 2020 година на адрес:

Tredyffrin Public Library
582 Upper Gulph Rd, Strafford, PA 19087

емайл: info@bgschool-phila.org
Моля синът/ дъщеря ми: /трите имена на ученика/ (Моля пишете на кирилица, използвайте формата за един ученик) *
Captionless Image
Your answer
Роден/а на *
MM
/
DD
/
YYYY
Място на раждене *
Your answer
да бъде записан(а) в Българско Училище "Зора" Филаделфия през учебната 2019/2020 година.
Клас *
Запознат(а) съм с Правилника за работа на училището и ще спазвам изложените в него правила и изисквания.
Правилника може да отворите тук:
https://drive.google.com/open?id=1KzR282WqOTxnWSd0_5ldQFxdEk1T80qcEf7_dILdAvM
Трите имена на родителя/ настойника. *
Your answer
Дата: *
MM
/
DD
/
YYYY
Подпис *
Your answer
Допълнителна Информация
Моля приложете необходимата информация за да може да осигурим сигурността на децата и спокойствие на родителите. Тази информация няма да се споделя или използва за други цели освен за дейността на училището.
Трите имена на родител/ настойник *
Your answer
Адрес *
Your answer
Трите имена на родител/ настойник
Your answer
Адрес
Your answer
Телефон за връзка *
Your answer
Електронна поща (емайл) *
Your answer
Моля посочете само един телефон и един имейл за връзка, чрез които е най-удобно да се свържем с вас при нужда и където да получавате обща информация от училището и домашни задания от предподаващия учител на вашето дете.
Допълнителни въпроси
Въпросите са предназначени да дадат насока за педагогически подход за работа с ученика.
1. Специални умения/ таланти на ученика:
Your answer
2. Здравословни проблеми (алергии и др.) – моля, опишете подробно: *
Your answer
3. Съществуват ли обстоятелства, които биха попречили на детето Ви да посещава редовно занятията през учебната 2018/2019 година? *
Your answer
4. Как оценявате степента, в която детето владее български език?
5. За родителите: Моля отбележете вашите намерения да се включите в работата на училището *
Required
Ако сте посочили други умения моля уточнете:
Your answer
Ако имате специални инструкции, въпроси или коментари, моля напишете ги в полето по-долу. Благодарим.
Your answer
Декларация
Давам съгласието си за следното:

1. Съгласен/а съм да заплащам $45 за едно и $35 за второ дете месечна такса за обучението, дължима в началото на учебния месец. (Таксите ще бъдат актуализирани след отговор от МОН за финансова помощ)

2. Ако детето/децата ми са възпрепятствани да посещават училището, ще обявя намеренията си 30 дни преди напускането.

3. Заплатени такси не се връщат.

4. Снимки на детето ми, илюстриращи участието му в работата на класа и училището, да бъдат публикувани на уеб-страницата на Училището, както и на страницата на учебното заведение във facebook.

5. Детето ми да бъде заснемано по време на учебния процес и колективните мероприятия за създаване на образователен снимков и/ или видеоматериал, който ще се използва с образователна и познавателна цел за нуждите на Училището.

Дата
MM
/
DD
/
YYYY
Подпис (Името ви в това поле има силата на личен подпис. Запазваме правото да изикваме подпис върху физическо копие при необходимост)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy