Formular de înscriere
Curs acreditat cu OME nr. 4618 / 11.08.2021
Durata: 120 ore
Credite: 30 CPT
Grup țintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

Cerere de înscriere cursuri CCD Buzău - https://ccd.buzau.ro/cerere%20inscriere%20cursuri%20CCD_2021_2022.pdf

Cererea de înscriere împreună cu documentele dosarului de curs se depun la secretariatul CCD Buzău.
Dosarul conține:
1. cererea de înscriere tip CCD semnată și avizată de unitatea de învățământ
2. copie CI
3. copie certificat de naștere
4. copie certificat de căsătorie (unde este cazul)
5. copie după diploma de licență

Relații la secretariatul CCD Buzău din Str. Independenței nr. 42, Tel. 0238718504
Email *
Acord GDPR (General Data Protection Regulation). Înainte de completarea acestui formular sunteți informat și consimțiți că: Datele furnizate vor fi folosite numai pentru scopul în care au fost colectate și vor fi stocate doar atât cât este necesar pentru acest scop: înscriere program de formare, completare documente finalizare program de formare, informare cu privire la oportunități de dezvoltare personală și profesională precum și pentru proiecte educaționale. Vă asigurăm că datele dumneavoastră vor fi procesate în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 Aprilie 2016. * *
Required
Numele și Prenumele (cu diacritice și inițiala tatălui) *
Funcția didactică *
Altă funcție de predare din învățământul preuniversitar (completează doar cei care au ales altă funcție)
Unitatea școlară cu PJ unde are baza și de unde solicită avizul pe cererea de înscriere. *
Altă școală (completează doar cei care nu și-au găsit numele instituției în lista de mai sus)
Funcție de conducere
Specializarea conform diplomei *
Disciplina predată *
Telefon *
Îmi exprim acordul de a participa la activitățile desfășurate sub formă de webinar (live online), pe platforma Google Meet. Declar pe proprie răspundere că am acces la internet și la mijloacele electronice necesare parcurgerii programului în sistem webinar. Am luat la cunoştinţă de modalităţile de participare şi desfăşurare a pregătirii teoretice şi practice. Sunt de acord ca datele personale furnizate să fie utilizate în scopul derulării programului de formare. *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Casa Corpului Didactic Buzău.