Escola Municipal d'Idiomes
Inscripcions en la modalitat d'alemany pel curs 2017 - 2018
El nivell que s'ofereix és l'inicial
Email address
Dades personals de l'alumne
En aquest apartat hi aniran les dades personals de l'alumne. En cas que l'alumne sigui menor d'edat, també hi aniran les seves dades personals. L'autorització paterna, materna o de tutors es trobarà a continuació.
Nom
Your answer
Cognoms
Ficar els dos cognoms
Your answer
DNI o NIE
Your answer
Any de naixement
MM
/
DD
/
YYYY
Adreça
L'adreça es demana a efectes de notificació per tant, és important ficar una adreça vàlida
Your answer
Població
Your answer
Telèfons
Es recomana ficar més d'un número de telèfon per facilitar el contacte
Your answer
Correu electrònic
Es demana per motius de notificació
Your answer
Número de compte
El número de compte ha d'incloure l'IBAN ha ser possible
Your answer
Observacions
Anotar dies o hores en les quals sigui TOTALMENT impossible poder realitzar les sessions d'anglès
Your answer
AUTORITZACIÓ DEL PARE, MARE O TUTOR/A LEGAL
Aquest apartat NOMÉS s'ha d'emplenar si el o l'alumne és menor d'edat
Autoritzo al meu fill/a o tutelat/da quines dades consten més amunt a participar a totes a l'Escola Municipal d'Idiomes. D'aquesta forma, també autoritzo que pugui ser atès per un metge en cas d’accident o malaltia i es pugui prendre qualsevol altra decisió mèdica per part del corresponent equip mèdic, en cas d’urgència.
També autoritzo a:
Required
I per a que així consti adjunto a continuació les meves dades com a mare, pare i/o tutor o tutora
Nom
Your answer
Cognoms
Your answer
DNI o NIE
Your answer
Protecció de dades
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de carácter personal, les vostres dades ser incoroporades al fitxer “ Registre d’entrades i sortides”, del qual és responsable l’Ajuntament de la Selva del Camp. La finalitat és la gestió de les sol•licituds rebudes per l’Ajuntament, i autoritza expressament al responsable del fitxer el tractament de les dades amb la finalitat indicada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació , cancel•lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de la Selva del Camp. CIF P4314700H – Correu electrònic: ajuntament@laselvadelcamp.cat

A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms