(เลื่อนโครงการยังไม่มีกำหนด).....ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Smart Kids Camp ระหว่างวันที่ 1-3 เม.ย.63
ด้วย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการ Smart Kids Camp ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2563 ณ ห้องชงโค ชั้น 3 อาคาร E-PARK มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายผ่านกิจกรรมรวมทั้งเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย นั้น
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเรียนเชิญผู้ปกครองที่มีเด็กอายุตั้งแต่ 9-12 ปี พาเด็กเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถลงทะเบียนและส่งหลักฐานการชำระเงินตั้งแต่บัดนี้จึนถึงวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2563 (หรือจนกว่าจะเต็ม) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 7897 ต่อ 0833 มือถือ 08 9225 6558

** อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/ท่าน

โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ศูนย์บริการวิชาการ)
ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 672-0-11827-9
(สามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร/ATM/Internet banking)

** ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี **

หากทำการโอนชำระค่าลงทะเบียนแล้วกรุณาส่งหลักฐาน
มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
E-mail: info@cas.mfu.ac.th
ตารางกิจกรรม Smart Kids Camp
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mae Fah Luang University. Report Abuse