Liptov Cup 2016 - Online registration form


Online registrácia na medzinárodný hokejový turnaj amatérov končí 15. apríla, po danom termíne nebudeme prijímať už ďalšie prihlášky, alebo po naplnení kvóty určenej pre domáce a medzinárodné tímy...
Volné miesta - SK Tímy ...1... zahraničné Tímy ...2...

Online registration for the International Ice Hockey Tournament outing ends on April 10th, we will not take no further applications after the deadline.
Free positions - SK TEAMS ...1... foreign TEAMS ...2...

pravidlá turnaja / https://drive.google.com/file/d/0B8VlajpLNd89NGlsSXVLOGN2TjA/view?usp=sharing
tournament rules / https://drive.google.com/file/d/0B8VlajpLNd89M1NUSWVrTmRtZlU/view?usp=sharing

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question