Medlemsundersökning 2014, Strömsholms golfklubb

Syftet med enkätundersökningen är att uppdatera klubbens mål och riktlinjer. Resultatet kommer att vara vägledande för styrelsen vid upprättande av verksamhetsplaner, budgetar etc.

Om du har frågor kan du vända dig till Bo Eriksson, 070 230 26 58.

Vi vill gärna ha ditt svar före den 31 augusti. Tack för din medverkan!

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question