Vragenlijst ouders
Een regioschool in de Westhoek
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Inleiding en werkwijze
Onderstaand treft u de vragenlijst over de Regioschool in de Westhoek zoals in de mail aangekondigd. Wij zouden het op prijs stellen als u deze vragenlijst uiterlijk 6 januari 2021 zou willen invullen. Alvast dank daarvoor!

Na de inleidende vragen volgt een vijftal thema’s met een aantal vragen. Als afsluiting van elk thema heeft u steeds de mogelijkheid (vrijblijvend) uw vragen te stellen, opmerkingen te maken en/of uw visie te geven op het thema.
Een aantal vragen is “verplicht” te beantwoorden (aangegeven met een ster), verder zijn er open vragen of stellingen waar uw mening over wordt gevraagd.

NB: één vragenlijst per gezin invullen.

Inleidende vragen
Op welke basisschool / kinderopvang zit(ten) uw kind(eren)? *
Required
Hoeveel kinderen heeft u op de opvang en/of basisschool? *
In welke groep(en) of kinderopvang zit(ten) uw kind(eren)? Bij meerdere kinderen kunt u meerdere vakjes aanvinken. *
Required
In welke kern woont u? *
Zijn wij nog iets vergeten?
Thema ONDERWIJS
In de regioschool worden 4 scholen samengevoegd tot 2 scholen: één openbare school (Obase) en één protestant-christelijke school (Radar). Eén nieuwe voorziening, waar twee scholen gaan samenwerken. Door het samenvoegen ontstaat volume, wat kansen en mogelijkheden biedt. We zijn benieuwd waar u nu tevreden over bent en welke kenmerken u graag wilt terugzien in de nieuwe Regioschool.  
Wat zijn de 'kenmerken' van uw school die u graag terug wilt zien in de nieuwe locatie? *
Required
Wat vindt u belangrijk als het gaat om passend onderwijs voor uw kind(eren)? Denk hierbij o.a. aan: *
Required
Eén schoolgebouw, twee samenwerkende identiteiten
Hoe denkt u over de combinatie Openbaar en Protestant-Christelijk onderwijs in één pand? Wat zijn positieve punten en wat misschien minder goede? Wat zijn randvoorwaarden volgens u, oftewel: wat moeten we in ieder geval meenemen?…..
Dit vind ik goed: *
Dit vind ik minder goed: *
Dit vind ik randvoorwaarden: *
Tienercollege
Door het volume van de nieuwe school is het mogelijk om nieuwe kansen & voorzieningen te creëren. Zo een nieuwe voorziening is b.v. het tienercollege. Een tienercollege is een samenwerkingsvorm tussen de bassischool en het voortgezet onderwijs. Deze 10-14 school is een vorm van passend onderwijs, bedoeld voor leerlingen die baat hebben bij een meer geleidelijke overgang van de basisschool naar het VO. Het doet recht aan de verschillen tussen leerlingen en biedt uitstel van selectie. Het biedt ruimte om geleidelijk of wellicht juist sneller het VO in te stromen.  Zouden u of uw kinderen hierin geïnteresseerd zijn? Zo ja, wat spreekt u dan aan? Zo nee, waarom niet?
Ja, want ......
Nee, want .....
Heeft u nog iets toe te voegen aan het thema Onderwijs?
Thema KINDEROPVANG
De regioschool wil graag voorzien in een doorlopende leerlijn voor kinderen van 0-12 jaar. Naast kinderopvang, maken voorschoolse educatie (VVE) en soepele overgang naar basisonderwijs hier wat ons betreft ook deel van uit.
Wat zijn voor u redenen om gebruik te maken van kinderopvang?
Zijn er zaken die u graag opgenomen zou willen zien in de kinderopvang?
Hebt u verder nog iets toe te voegen of op te merken over het thema kinderopvang?
Thema INTEGRAAL KINDCENTRUM PLUS
Zoals eerder aangegeven wil de regioschool ook andere voorzieningen met een publieke of maatschappelijke functie betrekken en huisvesten. Te denken valt aan samenwerking met en plaatsing van voorzieningen binnen de regioschool als het consultatiebureau, jeugdzorg, SMWO, logopedie, bibliotheek, en o.a. sport- en muziekverenigingen.
Welke voorzieningen zouden, naast onderwijs en opvang, naar uw mening aanwezig moeten zijn in het IKC +: *
Required
Zou u nog iets toe willen voegen over dit thema?
Thema GEBOUW EN OMGEVING
Tijdens de bijeenkomst van januari j.l. bleek dat u als ouders volop ideeën heeft over de te bouwen regioschool. Wij zijn benieuwd hoe voor u het ideale plaatje eruit ziet.
Hoe ziet uw ideale plaatje eruit als het gaat om het type schoolgebouw? *
Welke sport- en spelvoorzieningen zou u graag zien bij de nieuwe school? *
Wat vindt u van de stelling: "Het is wenselijk dat de kinderopvang van 7 tot 19 uur beschikbaar is"
niet wenselijk
zeer wenselijk
Clear selection
Graag onderstaand uw antwoord op deze stelling toelichting. *
Wat vindt u van de stelling: "Flexibele onderwijstijden zijn een voordeel" (denk hierbij aan flexibele start/eind tijd van de dag  of aan flexibel vakantie opnemen) *
geen voordeel
groot voordeel
Graag onderstaand uw antwoord op deze stelling toelichting. *
Zou u nog iets toe willen voegen over het thema gebouw en omgeving?
Thema BEREIKBAARHEID en VEILIGHEID
Op de eerste voorlichtingsavond in januari heeft u helder aangegeven dat het thema vervoer belangrijk voor u is. In de volgende vragen gaan we hier dieper op in.

Hoe kom(en)t uw kind(eren) nu naar school? (meerdere antwoorden mogelijk) *
Required
Wat is voor u de meest gewenste vervoersvorm school-thuis als er een regioschool in Burgh-Haamstede komt? *
Required
Wat is voor u de meest gewenste vervoersvorm school-thuis als er een centraal gelegen regioschool komt? *
Required
Indien er busvervoer wordt geregeld naar de nieuwe regioschool, zou u daar gebruik van maken? *
Required
Veel kinderen komen met de fiets naar school en zouden dat graag blijven doen. Wat zijn voor u voorwaarden om uw kind met de fiets naar school te laten gaan? *
Required
Ook carpooling is een mogelijkheid: ouders die met elkaar zorgen voor vervoer en bijvoorbeeld om de beurt brengen/halen. Hoe denkt u hier over? Zou u daaraan meedoen en onder welke condities dan? *
Required
Zou u nog iets toe willen voegen over het thema bereikbaarheid en veiligheid?
Tot slot
Wij danken u hartelijk voor de tijd die u hebt willen besteden om deze vragenlijst in te vullen.
Wij gaan alle verzamelde antwoorden samenvoegen en uiteraard ontvangt u een terugkoppeling.
Wij zouden u ter afsluiting nog 2 vragen willen stellen:
Graag ontvangen wij uw mailadres en naam. Wij sturen u het verslag van de uitkomst van dit onderzoek per mail toe. *
Ter verdere verdieping zouden wij graag een aantal ouders telefonisch benaderen met een aantal korte vragen. Mogen we u bellen? *
Required
Uit alle ouders zouden wij graag een klankbordgroep willen vormen die actief met ons wil meedenken over de ontwikkeling van de regioschool. Zou u deel willen uitmaken van een dergelijke klankbordgroep? *
Required
Indien u bovenstaande met "ja" hebt beantwoord, kunt u onderstaand vermelden hoe wij u het best kunnen benaderen (mail, telefonisch, post). Dit ook graag vermelden aub **)
HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING
**) Disclaimer: uw gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om u de uitkomsten van dit onderzoek te doen toekomen of om met u in contact te komen als u hebt aangegeven dat we u mogen bellen en/of wilt deelnemen aan de klankbordgroep. Alle antwoorden op de vragen zullen anoniem worden verwerkt en niet naar u te herleiden zijn.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy