Aanmeldingsformulier Talentbeurzen 2017

Ook in 2017 kent de organisatie van de Master Literair Vertalen (MLV) talentbeurzen toe. Excellente vertaalstudenten van de Universiteit Utrecht en de KU Leuven kunnen een talentbeurs besteden aan begeleiding van een ervaren vertaler bij het maken van een substantiële vertaling of het deelnemen aan een vertaalworkshop. Het geldbedrag komt in zijn geheel ten goede aan de arbeidsuren van de begeleider.

In Nederland worden de talentbeurzen net als voorgaande jaren mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds. Er worden drie beurzen aangeboden, goed voor 50 uur begeleiding. In Vlaanderen wordt de talentbeurs mogelijk gemaakt door de Orde van de Prince, een genootschap dat zich inzet voor de Nederlandse taal en cultuur. Ook deze beurs is goed voor 50 uur begeleiding.

Alle studenten die hebben deelgenomen aan de Intensieve Mastercursus 2017 kunnen zich voor de talentbeurs aanmelden.

Aan de toekenning van een talentbeurs gaat een selectieprocedure vooraf. Selectie vindt onder meer plaats op basis van een motivatie en behaalde studieresultaten. Geïnteresseerden wordt gevraagd zelf een dossier samen te stellen.

De uiterste inschrijfdatum is zondag 11 juni (uiterlijk 23:59).

    This is a required question
    This is a required question