Situația bibliotecilor școlare/CDI-urilor                     din România                                                                                                
      Vă invităm să participați la cercetarea statistică privind „Nivelul informatizarii în structurile școlare infodocumentare din România și formarea profesională a personalului de specialitate din aceste structuri: bibliotecari, profesori documentariști, responsabili din structurile infodocumentare”.
      Rezultatele cercetării vor sta la baza unor proiecte care își propun îmbunătățirea infrastructurii din bibliotecile școlare și organizarea unor cursuri de perfecționare care să răspundă nevoilor de formare continuă a personalului din structurile infodocumetare.
      Cercetarea se desfășoară sub coordonarea Asociației Bibliotecarilor din România (ABR) și a Comisiei Naționale a Bibliotecilor (CNB).

      Timpul necesar pentru completarea chestionarului este de 5 - 20 de minute.

      Cum se completează chestionarul? – se bifează căsuța  sau se completează spațiul punctat în funcție de tipul întrebării.
                                                                                                                                                       Vă mulțumim!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Consimțământ GDPR *
Required
I. DATE DESPRE BIBLIOTECĂ/ CDI/ CCD
1. Unitatea de învățământ *
2. Mediul *
3. Localitatea *
4. Județul *
5. Tipul de structură infodocumentară
Clear selection
II. DATE DESPRE FONDUL DE CARTE ȘI UTILIZATORI
6. Volume existente la sfârșitul anului școlar 2019-2020 *
7. Numărul volumelor tipărite *
8. Numărul volumelor electonice *
9. Numărul cărților intrate în bibliotecă în ultimii 5 ani sub formă de donație. *
10. Numărul cărților achiziționate din bugetul instituției pentru bibliotecă în ultimii 5 ani. *
11. Valoare cărților achiziționate din bugetul instituției în ultimii 5 ani. *
12. Publicul țintă al bibliotecii (CDI): nr. elevi  și nr. cadre didactice *
13. Numărul de utilizatori ai bibliotecii (CDI) la sfârșitul anului școlar 2019-2020: nr. elevi și nr. cadre didactice.
III. DOTĂRI EXISTENTE ÎN BIBLIOTECĂ/CDI
14. Tipul și numărul calculatoarelor existente în bibliotecă.  (se pot bifa una sau mai multe variante de răspuns) *
Required
14.1. Pentru fiecare tip de calculator selectat la întrebarea precedentă, vă rugăm să indicați numărul. *
15. Tipul și numărul imprimantelor
15.1. Pentru fiecare tip de imprimantă selectată la întrebarea precedentă, vă rugăm să indicați numărul. *
16. Alte dotări  (se pot bifa una sau mai multe variante de răspuns) *
Required
17. Sisteme de operare existente:  (se pot bifa una sau mai multe variante de răspuns) *
Required
18. Biblioteca are acces la internet? *
19. Daca DA, care este numărul de calculatoare cu acces la internet? *
20. Biblioteca are achiziționat un soft specializat de bibliotecă? *
21. Dacă DA, specificați denumirea softul de bibliotecă folosit.
22. Dacă NU aveți un soft de bibliotecă, există o evidență electronică a cărților? *
23. Dacă DA, specificați formatul în care este păstrată evidența electronică a cărților.
24. Cât la 100% din fondul de carte al bibliotecii este informatizat? *
25. Biblioteca deține un catalog electronic? *
26. Catalogul electronic al bibliotecii poate fi consultat de către utilizatori:(se bifează un singur răspuns) *
27. Ce activități ale bibliotecii sunt informatizate? (se pot bifa una sau mai multe variante de răspuns) *
Required
28. În biblioteca dumneavoastră există aparatura necesară în vederea începerii procesului de digitizare a fondului de carte? (se bifează un singur răspuns) *
29. Considerați că dețineți competențele necesare în vederea începerii procesului de digitizare a fondului de carte? *
30. Credeți că școlile/ instituțiile sunt dispuse să investească în aparatura necesară pentru digitizarea fondului de carte?
Clear selection
31. Biblioteca are: (se pot bifa una sau mai multe variante de răspuns) *
Required
32. În ce măsură biblioteca dvs. utilizează pagina web, blogul, rețelele de socializare pentru a-și promova serviciile/activitățile? *
33. Bibliotecarul are acces la platforma educativă a școlii? (platforma pe care profesorii își derulează orele online) *
IV. DATE DESPRE PERSONALUL STRUCTURII INFODOCUMENTARE
34. Tipul de încadrare a persoanei care se ocupă de bibliotecă (se bifează un singur răspuns) *
35. Norma de bibliotecar *
36. Norma de profesor documentarist *
37. Vechimea în bibliotecă/CDI. *
38. Studii absolvite (ultimul nivel). *
39. Studii de specialitate absolvite *
40. În ultimii 5 ani, ați participat la cursuri de perfecționare? *
41. Cursurile de perfecționare la care ați participat au fost și în domeniul informaticii, a utilizării noilor tehnologii? *
42. Ați fi interesat(ă) să participați la cursuri de perfecționare? *
43. Ce cursuri de perfecționare în domeniul informaticii, a utilizării noilor tehnologii considerați că v-ar fi utile? (se pot bifa una sau mai multe variante de răspuns) *
Required
44. Numele și prenumele responsabilului de bibliotecă/CDI *
45. Numărul de telefon *
46. Adresa de e-mail *
Mențiuni suplimentare (completați numai dacă considerați că trebuie să mai adăugați ceva)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy