Анкета для вчителів природознавства

Шановний колего!
Пропонуємо вам узяти участь у моніторинговому дослідженні освітніх потреб педагогів Миколаївщини. Анкетування є анонімним. Результати дослідження використовуватимуться в узагальненому вигляді для вдосконалення змісту курсів підвищення кваліфікації.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Правові основи змісту природознавчої освіти
  Основи формування здорового способу життя
  Формування екологічної компетентності на між предметній основі в умовах нового змісту освіти
  Особливості шкільної освіти в різних країнах
  Наступність у викладанні природознавства між початковою школою і 5 класами
  Основи хімічних знань у курсі природознавства
  Сучасна систематика живих істот
  Біотичні та абіотичні фактори зовнішнього середовища, їх вплив на метаболічні процеси живих організмів
  Природні і штучні екосистеми. Харчові ланцюги
  Значення і функції  поживних речовин в рості і розвитку рослин
  Методика вивчення основних початкових хімічних понять в курсі «Природознавство»
  Дослідницька діяльність учнів у навчанні природознавства
  Методичний супровід особливостей навчання природознавства (5 кл.) за новими програмами МОНУ
  Методика вивчення елементів астрономії в змісті навчання природознавства за новою програмою
  Вивчення фізичних властивостей речовини в курсі «Природознавство» (5 клас) за новою програмою
  Викладання тем географічного змісту в курсі «Природознавство»
  Використання науково-педагогічного потенціалу навчального експерименту у вивченні природознавства (5-й клас)
  Використання комп’ютерних програм для створення дидактичних та методичних матеріалів
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question