Đơn đăng ký phỏng vấn trực tiếp

- Đơn đăng ký này dành cho những bạn có nhu cầu được tư vấn one-on-one với các trường đại học Hà Lan từ 12h-14h. Để được tư vấn one-on-one, bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bằng cấp và chứng chỉ tiếng anh khi đến tham gia.
- Lưu ý: Những đơn hợp lệ phải được hoàn thành đầy đủ và nộp trước ngày 24/10/2015.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Tôi quan tâm và muốn được phỏng vấn cá nhân với một trong những trường đại học sau (chọn tối đa 3 trường):

  - Chọn trường đại học bạn muốn phỏng vấn trực tiếp vào 3 ô theo ưu tiên từ 1 đến 3. Xin vui lòng tìm kiếm thông tin ngành học mà bạn quan tâm trên trang web của trường đại học bạn muốn theo học. - Trường bạn chọn sẽ quyết định gặp bạn hay không dựa trên thông tin bạn cung cấp ở CV sau. Do đó sẽ có khả năng bạn chỉ có thể gặp được một hoặc hai trong ba trường mà bạn đã đăng ký phỏng vấn. Neso Vietnam sẽ liên lạc với bạn thông qua email hay số điện thoại để thông báo cho bạn lịch hẹn.
  Rotterdam School of Management, Erasmus University
  Saxion University of Applied Sciences
  Radboud University
  Hanze University of Applied Sciences
  Rotterdam Business School
  University of Groningen
  Stenden University of Applied Sciences
  TIAS Business School
  Please don't select more than one response per column.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question