שאלון לתלמיד/ה המתנדב/ת

לתלמיד/ה שלום רב,
לפניך שאלון אודות פעילותך במסגרת תכנית "ממחויבות אישית לתעודת בגרות חברתית". פעילותך בשנה זו מהווה חלק מזכאותך לקבלת תעודת בגרות חברתית בתום שלוש שנות התנדבות. זכאותך תיקבע על פי הנתונים המצויים בבית הספר, חוות דעת ממקום ההתנדבות ותתחשב גם בחוות דעתך העצמית. נא השב/י לכל השאלות בשאלון שלהלן.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  תודה על שיתוף הפעולה

  בהצלחה חזי דיצי מרכז בגרות חברתית "דרור"