Program rozvoje obce Radňoves: Dotazník pro obyvatele
Milí spoluobčané,

naše obec v současné době zpracovává ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova nový Program rozvoje obce (strategii), ve které chceme vyjasnit, co se bude v následujících letech v obci dělat, jakým směrem se bude obec ubírat.

Obracím se na Vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží jako důležitý podklad pro zpracování programu rozvoje a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny.

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.
Pavla Habánová

1. Jak se Vám v Radňovsi žije?
2. Pokuste se zhodnotit prostředí a služby v Radňovsi (hodnoťte jako ve škole: 1 nejlepší, 5 nejhorší)
1
2
3
4
5
Nevím
Pracovní příležitosti
Příležitosti pro podnikání
Možnosti kulturního vyžití
Možnosti sportovního vyžití
Služby pro seniory
Dostupnost zdravotní péče
Dostupnost základní školy
Dostupnost mateřské školy
Dostupnost volnočasových aktivit pro děti (zájmové kroužky apod.)
Kvalita bydlení
Možnosti pro výstavbu rodinných domů
Možnosti nakupování
Možnosti využití komerčních služeb
Podmínky pro cestovní ruch
Množství a kvalita zeleně
Klid v obci (1:ticho – 5:hluk)
Čistota ovzduší
Čistota vod
Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace
Celkový vzhled obce
Úroveň dopravní infrastruktury (silnice)
Úroveň hromadné dopravy
Možnosti pro parkování
Úroveň technické infrastruktury (odkanalizování, zásobování vodou a plynem, elektrickou energií)
Bezpečnost v obci
Práce a komunikace úřadu obce
Občanské soužití, sousedské vztahy
3. Co konkrétně Vás v Radňovsi nejvíce tíží? (uveďte maximálně 3 odpovědi)
Your answer
4. Chybí Vám v Radňovsi spoj (směr, čas) veřejné hromadné dopravy, je někde nedostatečná možnost přestupu?
4.1 Pokud Vám v Radňovsi chybí spoj (směr, čas) veřejné hromadné dopravy, případně je někde nedostatečná možnost přestup, tak uveďte kde:
Your answer
5. Co Vám v Radňovsi nejvíce chybí?
6. Jaké způsoby komunikace obce s občany využíváte?
Využívám pravidelně
Využívám občas
Nevyužívám
Osobně na úřadě obce
Veřejná setkání
Vývěsky, úřední deska
Rozhlas
Webové stránky obce
Jiné
6.1 Pokud využíváte jiné způsoby komunikace, uveďte které:
Your answer
7. Pokud vám některé způsoby komunikace chybí, tak uveďte které:
Your answer
8. Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v naší obci?
8.1 Pokud podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v naší obci něco jiného, uveďte co:
Your answer
9. Co podle Vás nejvíce škodí občanskému soužití v Radňovsi?
10. Považujete stávající sportoviště za dostatečné?
11. Považujete informovanost v obci za dostatečnou?
11. Jste?
12. Váš věk?
13. Jaké je složení Vaší domácnosti?
Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service