Zapisy na VI Bieg Miłosierdzia (rekreacyjny, 2019)
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Wiek (lat) *
Your answer
Adres e-mail
Your answer
Akceptacja regulaminu *
Required
KLAUZULA INFORMACYJNA

1.Administratorem danych osobowych jest Fundacja ufam Tobie, ul. Kordeckiego 49, 42-226 Częstochowa, NIP 5732858185.

2.Dane osobowe będą przetwarzane w celach organizacyjnych oraz związanych z organizacją biegu w dniu 28.04.2019.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z art. 6 ust 1 pkt a) RODO (przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli osoba, której danej dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) – zgłoszenie się uczestnika biegu jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz wizerunku.

4.Uczestnik jest świadomy, że zdjęcia, filmiki, nagrania będą udostępniane innym podmiotom: media, prasa itp. Będą udostępniane na stronie internetowej fundacji oraz na mediach społecznościowych administrowanych przez upoważnioną osobę z fundacji. Odbiorcy danych osobowych: upoważnione osoby z fundacji do przetwarzania danych osobowych, uprawnione organy lub urzędy państwowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, współorganizatorzy: Parafia Miłosierdzia Bożego. Odbiorcami będę również podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia z Administratorem, jeżeli będzie taka potrzeba.

5.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od momentu zakończenia biegu.

6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w zakresie nie wymaganym przepisami prawa, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie po zakończeniu biegu bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa (roszczenia).

7.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8.Wyrażenie zgody przez Panią/Pana na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w biegu.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service