แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการประชุมปฏิบัติการการใช้แอพพลิเคชั่น ECHO ENGLISH
สังกัด *
ตำแหน่ง *
เพศ *
1. เนื้อหาหลักสูตรการประชุมมีความเหมาะสม *
2. วิทยากรในแต่ละ Section มีความเหมาะสม *
3. สามารถนำความรู้ไปใช้ในการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนผ่าน Echo English ในสถานศึกษาได้ *
4. เกิดทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นหลังจากใช้ Echo English *
5. ระยะเวลาในการจัดประชุมมีความเหมาะสม *
6. สถานที่/สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ ในการจัดประชุมมีความพร้อม *
คำแนะนำ /ความคิดเห็นอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms