𝐏𝐄𝐍𝐃𝐀𝐅𝐓𝐀𝐑𝐀𝐍 𝐀𝐂𝐀𝐑𝐀 𝐏𝐄𝐍𝐆𝐄𝐌𝐁𝐀𝐍𝐆𝐀𝐍 ğŠğ„ğğ‘ğŽğ…ğ„ğ’ğˆğ€ğ 𝐀𝐑𝐒𝐈𝐓𝐄𝐊 (𝐏𝐊𝐀)
ğ‘ºğ’‚ğ’Žğ’‘ğ’–ğ’“ğ’‚ğ’”ğ’–ğ’ 𝑹𝒆𝒌𝒂𝒏 𝑺𝒆𝒋𝒂𝒘𝒂𝒕 𝑰𝒌𝒂𝒕𝒂𝒏 𝑨𝒓𝒔𝒊𝒕𝒆𝒌 𝑰𝒏𝒅𝒐𝒏𝒆𝒔𝒊𝒂 (𝑰𝑨𝑰)

Dalam rangka sistem konversi dan reaktivasi 𝐒𝐮𝐫𝐚𝐭 𝐓𝐚𝐧𝐝𝐚 ğ‘ğžğ ğ¢ğ¬ğ­ğ«ğšğ¬ğ¢ ğ€ğ«ğ¬ğ¢ğ­ğžğ¤ (𝐒𝐓𝐑𝐀) dari ğƒğžğ°ğšğ§ ğ€ğ«ğ¬ğ¢ğ­ğžğ¤ ğˆğ§ğğ¨ğ§ğžğ¬ğ¢ğš (𝐃𝐀𝐈), kami dari Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan ğğžğ§ğ ğžğ¦ğ›ğšğ§ğ ğšğ§ ğŠğžğ©ğ«ğ¨ğŸğžğ¬ğ¢ğšğ§ ğ€ğ«ğ¬ğ¢ğ­ğžğ¤ bagi seluruh rekan sejawat sebagai salah satu syarat yang harus dilengkapi untuk kepentingan STRA. Susunan Pengembangan Keprofesian Arsitek (PKA) ini wajib diikuti oleh seluruh peserta yang mendaftarkan dirinya dari awal hingga akhir kegiatan selama kurang lebih 8 jam.

Acara Pengembangan Keprofesian Arsitek IAI Jawa Barat akan berlangsung selama 3 hari, dari tanggal 𝟏𝟒 ğ’ğžğ©ğ­ğžğ¦ğ›ğžğ« ğŸğŸŽğŸğŸ hingga 𝟏𝟔 ğ’ğžğ©ğ­ğžğ¦ğ›ğžğ« ğŸğŸŽğŸğŸ. Rangkaian acara terdiri dari :

* ğğžğ§ğ ğžğ¦ğ›ğšğ§ğ ğšğ§ ğŠğžğ©ğ«ğ¨ğŸğžğ¬ğ¢ğšğ§ ğ€ğ«ğ¬ğ¢ğ­ğžğ¤ 𝟏
  ğ€ğ¬ğ©ğžğ¤ ğğžğ«ğ­ğšğ§ğšğ¡ğšğ§, ğŠğžğ­ğšğ­ğšğ¤ğ¨ğ­ğšğšğ§, 𝐝𝐚𝐧 ğğžğ«ğšğ­ğ®ğ«ğšğ§ 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐮𝐧𝐚𝐧 ğ†ğžğğ®ğ§ğ 
  𝐉𝐮𝐦'𝐚𝐭, 𝟏𝟔 ğ’ğžğ©ğ­ğžğ¦ğ›ğžğ« ğŸğŸŽğŸğŸ / 𝟏𝟑.ğŸ‘ğŸŽ - 𝟐𝟏.ğŸ‘ğŸŽ 𝐖𝐈𝐁
  Narasumber : - 𝐀𝐫. ğ–ğ¨ğžğ«ğ£ğšğ§ğ­ğšğ«ğ¢ 𝐊. ğ’ğ¨ğžğğšğ«ğ¬ğ¨ğ§ğ¨, 𝐈𝐀𝐈.
                           - 𝐀𝐫. 𝐅𝐚𝐮𝐳𝐚𝐧 𝐍𝐨𝐞'𝐦𝐚𝐧, 𝐈𝐀𝐈.
                           - 𝐀𝐫. 𝐈𝐯𝐚𝐧 ğ™ğ®ğ›ğžğ¢ğ¥ ğğšğ¢ğžğ³ğ­, 𝐈𝐀𝐈.

* ğğžğ§ğ ğžğ¦ğ›ğšğ§ğ ğšğ§ ğŠğžğ©ğ«ğ¨ğŸğžğ¬ğ¢ğšğ§ ğ€ğ«ğ¬ğ¢ğ­ğžğ¤ 𝟐
  ğ€ğ¬ğ©ğžğ¤ ğğžğ«ğžğ§ğœğšğ§ğšğšğ§ ğ€ğ«ğ¬ğ¢ğ­ğžğ¤ğ­ğ®ğ«, 𝐋𝐢𝐧𝐠𝐤𝐮𝐧𝐠𝐚𝐧 ğ¬ğžğ«ğ­ğš ğŒğšğ§ğšğ£ğžğ¦ğžğ§ 𝐏𝐫𝐨𝐲𝐞𝐤 𝐌𝐮𝐥𝐭𝐢 𝐃𝐢𝐬𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧
  𝐊𝐚𝐦𝐢𝐬, 𝟏𝟓 ğ’ğžğ©ğ­ğžğ¦ğ›ğžğ« ğŸğŸŽğŸğŸ / 𝟏𝟑.ğŸŽğŸŽ - 𝟐𝟏.ğŸŽğŸŽ 𝐖𝐈𝐁
  Narasumber : - 𝐃𝐫. 𝐑𝐚𝐦𝐚𝐥𝐢𝐬 𝐒𝐨𝐛𝐚𝐧𝐝𝐢
                           - 𝐉𝐢𝐦𝐦𝐲 𝐒𝐮𝐭𝐚𝐧𝐭𝐨, 𝐒𝐓., 𝐌𝐓.
                           - 𝐃𝐡𝐚𝐲𝐚 𝐏𝐚𝐫𝐧𝐚 (𝐏𝐓. 𝐃𝐚𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐄𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐒𝐚𝐫𝐚𝐧𝐚 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐭𝐢𝐭𝐲 ğ’ğ®ğ«ğ¯ğžğ²ğ¨ğ«)

* ğğžğ§ğ ğžğ¦ğ›ğšğ§ğ ğšğ§ ğŠğžğ©ğ«ğ¨ğŸğžğ¬ğ¢ğšğ§ ğ€ğ«ğ¬ğ¢ğ­ğžğ¤ 𝟑
  𝐇𝐮𝐛𝐮𝐧𝐠𝐚𝐧 ğ€ğ«ğ¬ğ¢ğ­ğžğ¤ 𝐝𝐚𝐧 ğğžğ§ğ ğ ğ®ğ§ğš 𝐉𝐚𝐬𝐚 ğ¬ğžğ«ğ­ğš ğŒğšğ§ğšğ£ğžğ¦ğžğ§ ğğžğ¦ğ›ğžğ«ğ¢ğšğ§ 𝐋𝐚𝐲𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐏𝐫𝐚𝐤𝐭𝐢𝐤 ğ€ğ«ğ¬ğ¢ğ­ğžğ¤
  𝐑𝐚𝐛𝐮, 𝟏𝟒 ğ’ğžğ©ğ­ğžğ¦ğ›ğžğ« ğŸğŸŽğŸğŸ / 𝟏𝟑.ğŸŽğŸŽ - 𝟐𝟏.ğŸŽğŸŽ 𝐖𝐈𝐁
  Narasumber : - 𝐀𝐫. 𝐀𝐧𝐠𝐠𝐚 ğ’ğ²ğšğŸğ«ğ¢ğžğ¥ ğğ«ğšğ¬ğžğ­ğ²ğ¨ ğ‹ğšğ­ğ¢ğžğŸ, 𝐈𝐀𝐈.
                           - 𝐄𝐝𝐢𝐭𝐡 𝐍𝐢𝐫𝐦𝐚𝐥𝐚, 𝐒𝐓., 𝐌𝐓.


Biaya keikutsertaan dalam kegiatan PKA ini dapat ditransfer ke :

𝐁𝐚𝐧𝐤 𝐌𝐚𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢 𝐂𝐚𝐛𝐚𝐧𝐠 ğ’ğžğ­ğ«ğšğ¬ğšğ«ğ¢ 𝐏𝐥𝐚𝐳𝐚 𝐁𝐚𝐧𝐝𝐮𝐧𝐠
𝐀/𝐧: 𝐈𝐤𝐚𝐭𝐚𝐧 ğ€ğ«ğ¬ğ¢ğ­ğžğ¤ ğˆğ§ğğ¨ğ§ğžğ¬ğ¢ğš 𝐉𝐚𝐰𝐚 𝐁𝐚𝐫𝐚𝐭 𝟐
𝐍𝐨. ğ‘ğžğ¤. 𝟏𝟑𝟐-ğŸŽğŸŽ-ğŸŽğŸŽğŸŽ-𝟖𝟖𝟖-𝟑𝟐

Konfirmasi pembayaran keikutsertaan : ğŸŽğŸ–ğŸğŸ-ğŸ‘ğŸŽğŸ“ğŸ‘-𝟕𝟒𝟑𝟑 (𝐘𝐚𝐲𝐚𝐧 𝐀𝐦𝐢𝐧𝐮𝐝𝐢𝐧)
atau email ke : ğ¬ğžğ¤ğ«ğžğ­ğšğ«ğ¢ğšğ­@𝐢𝐚𝐢𝐣𝐚𝐛𝐚𝐫.𝐨𝐫𝐠

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Nama Lengkap *
No. Handphone / WA Aktif *
Kategori *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy