แบบทดสอบ พรบ.ยาสูบฉบับใหม่ 2560
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
1. พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่เริ่มบังคับใช้เมื่อใด *
2. พรบ.ฉบับใหม่ กำหนดไม่ให้แบ่งขายบุหรี่ หากฝ่าฝืน ผู้ละเมิดจะถูกปรับเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ *
3. อายุเฉลี่ยต่ำสุดที่สามารถซื้อบุหรี่ได้คือเท่าใด *
4. อายุเฉลี่ยต่ำสุดที่สามารถขายบุหรี่ได้คือเท่าใด *
5. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับการเผยแพร่ โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ *
6. ข้อความต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่ “ไม่สามารถตั้งโชว์บุหรี่ ณ ร้านขายปลีกได้ แต่ร้านของชำในหมู่บ้านสามารถทำได้ *
7. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับ ‘ราคาบุหรี่’ ใน พรบ.ฉบับใหม่นี้ *
8. พรบ.ฉบับใหม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำ CSR ของบุหรี่อย่างไร *
9. พื้นที่การจำหน่ายบุหรี่ใน พรบ.ฉบับนี้กำหนดไว้อย่างไร *
10. พรบ.ฉบับปี 2560 ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ประเภทใด *
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service